Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki puolustaa terveysasemia sote-palveluverkkolausunnossaan

Julkaistu 24.4.2024 10:02

Salon kaupunginhallitus antoi lausuntonsa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta koskien terveysasemia.

Salon kaupunki edellyttää lausunnossaan, että Perniössä säilyy soteasema sekä Kiikalassa, Kiskossa, Kuusjoella ja Suomusjärvellä säilyy vähintään sotepiste. Lisäksi toteamme, että palveluverkon suunnittelussa tulisi huomioida myös vuodenaikojen tuoma vaihtelu palveluiden käyttäjämäärään. Salossa on yli 7000 vapaa-ajan asuntoa, mikä vaikuttaa merkittävästi alueiden väestömäärään ympärivuotisesti, mutta erityisesti kesäkaudella.

Lausunnossa toteamme, että laki hyvinvointialueista korostaa, että hyvinvointialueella on turvattava asukkaiden yhdenvertainen oikeus palveluihin. Esitetty palveluverkko ei tällaisilla taustatiedoilla vastaa lainsäädännön tahtotilaa. Lisäksi keskiössä tulisi olla perustason palveluiden parantamisesta sekä lähipalveluiden vahvistamisesta, mitä esitetty palveluverkkoselvitys todellisuudessa heikentää. Olisi tarkoituksenmukaista saada tieto myös muiden palveluiden järjestämisestä (ikäihmiset, neuvolat, kouluterveydenhuolto), kun sote-palveluverkkoa suunnitellaan.

Salon kaupunki haluaa kiinnittää huomiota myös tilojen riittävyyteen, mikäli Varha päätyy karsimaan palveluverkkoaan esityksen mukaiseksi. On epäselvää, miten vastaanottavien kiinteistöjen kapasiteetti riittää lisääntyvän asiakasmäärän tarpeisiin.

Kiinteistökustannukset ovat hyvin pieni osa hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja ne eivät tuo merkittäviä kustannussäästöjä, vaan nettovaikutus saattaa olla jopa plusmerkkinen, mikäli tilalle tulee esimerkiksi liikkuva yksikkö. Salon kaupunki edellyttää, että Varha aloittaa kuntien kanssa keskustelut, voidaanko palveluiden turvaamiseksi löytää muita kiinteistöratkaisuja, mikäli nykyiset terveysasemien kiinteistöt eivät vastaa tarpeisiin. Tämä voisi tarkoittaa muiden kuntakiinteistöjen hyödyntämistä palvelupisteinä.

Lisätietoa kaupungin sote-palveluverkkolausunnosta
(pdf-tiedosto aukeaa uuteen välilehteen)