Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki valmistelee ilmasto- ja ympäristöohjelmaa ja kerää mielipiteitä siihen liittyen

Julkaistu 21.9.2020 13:09, Päivitetty 21.9.2020 14:19

Salon kaupungin nykyinen ilmasto- ja ympäristöohjelma on voimassa vuoden 2020 loppuun. Tämän vuoden aikana on alettu työstää uutta ohjelmaa, jonka tekoon ovat tähän asti osallistuneet kaupungin eri palvelualojen edustajat. Tämä viranhaltijoista koostuva työryhmä toimii ohjelmatyön käytännön työrukkasena. Työryhmän tueksi kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 31.8.2020 seitsemänhenkisen ohjausryhmän ja linjasi, että ohjelma tehdään kaupunkiorganisaation lähtökohdista käsin. Ohjausryhmään nimettiin Marko Tapio (kok), Saija Karnisto-Toivonen (sdp), Ilkka Uusitalo (kesk), Kai Schneider (vihr), Marja Ruokonen (vas), Kalle Tekkala (kd) ja Sanna Leivonen (ps). Ryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran keskiviikkona 16.9.2020.

Ohjelmatyössä tullaan osallistamaan kuntalaisia, yrityksiä, yhteisöjä, henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja koko toimintaympäristöä. Yksi osallistamiskeinoista on kyselyt, joilla kartoitetaan niin asukkaiden kuin henkilöstön sekä luottamushenkilöiden mielipiteitä. Kyselyt avataan tiistaina 22.9.2020 ja niihin voi vastata sunnuntaihin 18.10.2020 saakka. Kyselyyn toivotaan runsaasti vastauksia mahdollisimman hyvän tilannekuvan saamiseksi. Kyselyyn vastataan nimettömänä, sen täyttämiseen ei tarvita syvällistä aihepiirin tuntemusta ja kaikki vastaukset ovat erittäin tervetulleita. Asukaskysely löytyy osoitteesta: https://bit.ly/35TZ0qC

Ohjelmatyön aikana tutustutaan muiden kuntien ilmasto- ja ympäristötyöhön sekä selvitetään mahdollisia jatkohankkeita saman aiheen tiimoilta. ”Tavoitteena on, että ohjelmaluonnos olisi asukkaiden, sidosryhmien ja lautakuntien kommentoitavana alkuvuodesta 2021 ja että kaupunginvaltuusto hyväksyisi ohjelman vielä tämän vaalikauden aikana”, kertoo Salon kaupungin kaupunkikehitysjohtaja sekä ohjelmatyön virkamiestyöryhmän puheenjohtaja Mika Mannervesi.

Ilmasto- ja ympäristöasiat puhuttavat niin paikallisesti, kansallisesti, EU:n tasolla kuin globaalistikin. Ne koskettavat koko yhteiskuntaa. Pariisin ilmastosopimuksessa on määritelty EU:n olevan hiilineutraali 2050 mennessä, kun taas valtakunnallinen tavoite on, että Suomi on hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä. ”Tämä valtakunnallinen tavoite tullee määrittelemään myös Salon kaupungin uuden ilmasto- ja ympäristöohjelman sisältöä” kaavailee Salon kaupunginhallituksen sekä ohjelmatyön ohjausryhmän puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen.

 

Lisätietoja Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmatyöstä
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen p. 044 778 2011 tai saija.karnisto-toivonen@salo.fi
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, p. 044 778 5001 tai mika.mannervesi@salo.fi