Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunkikeskusta 2030 -visioluonnos keskustan kehittämiseksi salolaisten kommentoitavana

Julkaistu 21.3.2022 08:48

Salon kaupunkikeskusta 2030 -visioluonnos perustuu Salon vahvuuksien hyödyntämiseen, viihtyisämmän oleskelu-, ostos- ja palveluympäristön sekä saavutettavuuden ja keskusta-asumisen kehittämiseen. Kysyttäessä Salon keskustan vahvuuksia esille nousevat erityisesti siisteys, rauhallisuus, vehreys ja turvallisuus. Keskeisinä kehittämisen alueina nähdään tori ja jokiranta.

Vetovoimainen kaupunki vaatii toimivan ja elävän keskustan. Keskustojen tulee löytää uudenlaisia toimintoja ja tiloja sekä osallistamisen ja yhteistyön malleja, joilla varmistetaan asukkaiden viihtyvyys sekä nykyisten ja uusien yritysten toimintaedellytykset keskustoissa myös tulevaisuuden muutoksissa.

Salon keskustavision tavoitteena on nostaa esiin keskeiset keskustan kehittämisen alueet ja tarpeet. Salon kaupungin strateginen tavoite on asukasmäärän ja työpaikkojen määrän kasvattaminen, siksi projektissa keskustan elävyyttä lähestyttiin erityisesti keskusta-asumisen, liikkumisen, saavutettavuuden, kaupunkielämän sekä yritystoiminnan houkuttelevuuden näkökulmista.

Toimivan ja elävän kaupunkikeskustan kehittäminen edellyttää yhteisen vision jakamista sekä toimivaa yhteistyötä kaupungin, päättäjien, yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja asukkaiden kesken. Salon kaupunkikeskusta 2030 -visio on laadittu yhteistyössä Turun yliopiston ja Salon kaupungin kanssa vuoden 2020 aikana. Sen laatimisessa on osallistettu hieman yli 1000 salolaista tai Salosta poismuuttanutta asukasta sekä yrittäjiä erilaisin menetelmin; haastatteluin, työpajoin sekä kyselyin.

Visioluonnos on nyt kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa 21.3.-19.4. välisen ajan. Kommentoinnin jälkeen visioluonnoksen ja selvityksen käsittely jatkuu kaupungin toimielimissä.

Lisätiedot:
Asemakaavapäällikkö Tarja Pennanen
02 778 5101, tarja.pennanen@salo.fi

Liitteet:
Salon kaupunkikeskustavisio 2030 -ehdotus (pdf), (4,51 Mt)Salon kaupunkikeskusta 2030 -selvitys (pdf) (213,37 Kt)