Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunkistrategiaa edistävät toimenpiteet tuodaan esille kuukausittain julkaistavassa ajankohtaiskatsauksessa

Julkaistu 5.9.2023 13:46

Salon kaupunkistrategia asettaa suuntaviivat vuoteen 2030. Strategiassa linjataan kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

Strategian toimeenpanoa edistetään muun muassa kärkihankkeiden, ohjelmien sekä kehittämishankkeiden avulla.

Strategian ympärillä tapahtuu koko ajan.

Haluamme tuoda strategian ja sen toimenpiteet kuntalaisille entistä näkyvämmäksi ja tutummaksi.

Olemme tänään 5.9.2023 julkaisseet ensimmäisen ”Kuukauden positiiviset uutiset” -katsauksen.

Julkaisemme strategian toimeenpanoa edistävät positiiviset uutiset kaupungin verkkosivulla sekä kaupungin sosiaalisen median pääkanavissa.

Lisätietoja Salon kaupunkistrategiasta.

Syyskuun kuulumiset

Ensimmäisessä ajankohtaiskatsauksessa kerromme mm. tapahtumien Salo -kärkihankkeesta, ympäristöasioista sekä TE-uudistuksesta.

Tapahtumien Salo -kärkihanke

Salo Friends and Music -festival 18.-19.8.2023:
Friends and Music -festival sai paljon positiivista palautetta ja tapahtuman aikaan Salo näytti jälleen eloisalta kaupungilta, jossa on ihmisiä ja iloista pöhinää. Tapahtuma hyödytti myös yrittäjiä, kuten kauppiaita ja ravintola-alaa. Festivaaleilla kävi noin 7000 ihmistä viikonlopun aikana. Jatkoa seuraa saman tuottajan toimesta myös ensi vuonna.

Kesän tapahtumat Salossa:
Salossa oli valtava määrä onnistuneita kesätapahtumia. Näistä vain muutamia mainitakseni – Salon Iltatorit houkuttelivat paikalle jälleen suuret määrät yleisöä. Salon IItatorin positiivinen maine senkun jatkuu.
Salo Volley -tapahtuma oli huippuunsa järjestetty ja lähes loppuunmyyty. Juuri tällaisista tapahtumista Salon kaupunki saa lisää elinvoimaa.
Lisäksi houkuttelevat kulttuuritapahtumat, kuten konsertit ja kesäteatterit ovat tärkeä osa kaupungin imagoa ja palvelutarjontaa. Niistä saimme tänä kesänä ilahduttavan paljon nauttia. Suurenmoinen kiitos kaikille tapahtumajärjestäjille.

Tapahtumien Salo on yksi kärkihankkeista jonka eteen teemme jatkuvasti kehitystyötä, jotta tapahtuman järjestäminen Salossa olisi entistä sujuvampaa. Samaan aikaan koko syksyn Salo on täynnä tapahtumia, joista voimme olla todella ylpeitä. Nähdään tapahtumissa. Hyvää syksyä.

Osaava ja kansainvälinen Salo -kärkihanke

Turun ammattikorkeakoulun Salon campuksella aloitti elokuussa (2023) uusi ryhmä kansainvälisiä opiskelijoita englanninkielisellä sosionomilinjalla. Opiskelijoita saapui elokuussa 20 ja yhteensä opiskelijoita on odotettavissa syksyn kuluessa 40. Opiskelijat ovat kotoisin mm. Vietnamista, Sri Lankasta ja Kiinasta.

Opintojen ensimmäisellä viikolla Salon kaupunki järjesti yhdessä Turun AMK:n kanssa opiskelijoille minimessut, joissa opiskelijat saivat monenlaista tietoa muun muassa Salon kaupungista, opinnoista ammattikorkeakoulussa, liikuntaharrastuksista, Salon kansalaisopiston toiminnasta sekä yritysneuvonnasta. Mukana messuilla olivat mm. Salon vapaa-aikapalvelut, Yrityssalo, HelppoSalo, SPR ja Salon seurakunta.

Monikulttuurisuuden lisäämiseksi Salossa järjestettävissä tapahtumissa on aloitettu yhteistyö Salon kaupungin ja Etno Salon välillä. Elokuun viimeisenä päivänä järjestettyyn Taiteiden Yä – tapahtumaan saatiinkin heti lisää muutamia kansainvälisiä esiintyjiä.

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hanke

Itämeripäivä, ilmastonmuutos ja kiertotalous:
Salon kaupunkistrategiassa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Salon kaupungilla on käynnissä Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hanke, joka edistää ilmasto- ja ympäristötoimia Salossa. Itämeripäivänä 31.8.2023 hanke järjesti Taiteiden Yä -tapahtuman yhteydessä mahdollisuuden tulla kysymään ja oppimaan ilmastonmuutoksen moninaisista vaikutuksista Itämereen. Ilmasto-osuudessa annettiin myös vinkkejä siitä, miten jokainen voi omilla teoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa Itämeren tilaan.

Kaupunkistrategian yksi kärkihankkeista on kiertotalous, joka oli toisena teemana Itämeripäivässä. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) tarjosi konkreettista ja innostavaa lajitteluneuvontaa kaiken ikäisille. Paikan päällä kuntalaiset saivat kuulla jätehuollon ajankohtaisia kuulumisia sekä oppia jätteiden lajittelun tärkeydestä ja siitä, miten tärkeää on, että materiaalit pysyvät kierrossa. Tapahtumaan osallistuvat pääsivät testaamaan omia lajittelutaitojaan ja lapsille oli myös Jätejengin rastirata tehtävineen, jossa opeteltiin lajittelua käsinukkejen avulla. Paikalla oli myös mahdollisuus osallistua leikkimieliseen visailuun ja osallistua samalla arvontaan.

Mahanpuruja muovista:
Salon kaupunkistrategian yksi tavoite on pitää huolta kunnan vesistöistä, Saaristomeri mukaan lukien. Kaupunki haluaa tiedottaa kuntalaisia vesistöjen hyvinvoinnin tärkeydestä ja jakaa tietoa siitä, miten vesistöjen laatua voidaan parantaa. Kaupunki oli mukana Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista -kampanjassa, jonka avulla tuotiin roskaamisen haittoja ihmisten tietoon. Kampanjassa kaupungin kaivonkansia merkittiin värikkäillä kalatarroilla roskaantumisen vähentämiseksi. Kampanja oli käynnissä 21.8.–3.9.2023.

Roskaantumisongelmaan liittyy keskeisesti tiedon puute siitä, miten roskat kulkeutuvat kaupungeista vesistöihin. Erityisen tavallista on heittää tupakantumpit sadevesikaivoihin tietämättä, että hulevedet johdetaan lähes kaikkialla suoraan puhdistamatta lähimpään vesistöön. Vedessä elävät eläimet saattavat luulla muovisia tupakantumppeja ravinnoksi ja tukehtua niihin. Hulavesikaivoihin ei tulisi näin ollen heittää mitään roskia, jotta vahingoilta vesiekosysteemeissä vältytään.

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hankkeessa järjestetään kaupungin johdolle ilmasto- ja ympäristökoulutusta kuluvan syksyn aikana. Koulutuksissa pureudutaan käytännön toimiin, joilla ilmasto- ja ympäristöasioita voidaan edistää tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Koulutusten tähtäimenä on toimeenpanna Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteita ja saada kestävä kehitys luontevaksi osaksi kaupungin toimia.

Hankkeen edetessä, Salon kaupungille on tarkoitus rakentaa ympäristöjohtamisen toimintamalli, jolla ilmasto ja -ympäristöohjelma saatetaan entistä tiiviimmäksi osaksi kaupungin jokapäiväistä toimintaa ja jonka avulla Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteitä edistetään tehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja Salon ilmastotyöstä.
Lisätietoja kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hankkeesta.

TE-palveluiden uudistus

Salon ja Someron kaupungit sekä Kosken ja Marttilan kunnat valmistelevat yhteistyösopimusta sekä TE-palveluiden järjestämissuunnitelmaa, jotka tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön 30.10.2023 mennessä. Vuoden 2024 aikana valmistaudutaan tehtävien vastaanottamiseen, jotta valtiolta siirtyvän henkilöstön olisi sujuvaa aloittaa työt työllisyysalueella ja asiakkaiden palvelu toimii katkoksitta vuoden 2025 alussa.

Tulevaisuuden TE-palvelut Salossa -koskevaan nettipohjaiseen kuntalaiskyselyyn vastasi 77 henkilöä kesäkuun (2023) loppuun mennessä. TE-palveluilta toivottiin tulevaisuudessa erityisesti palveluiden helppokäyttöisyyttä ja hyvää saavutettavuutta. Myös henkilökohtainen ja asiakaslähtöinen asiakaspalvelu korostui vastaajien toiveissa. Konkreettisia ehdotuksia esitettiin myös, esimerkkinä työllisyyspalveluiden tilat keskustassa, monipuoliset palvelukanavat sekä erityiskohderyhmien huomioiminen.

Valtiolle toimitettavien sopimuksen ja suunnittelun valmistelu jatkuu ja menee kuntien päätöksentekoon lokakuussa (2023). Samalla tarkempi valmistelu liittyen palveluiden toteutukseen jatkuu yhteistyössä TE-toimiston, ELY-keskuksen ja KEHA-keskuksen kanssa. Salossa ollaan hyvässä tilanteessa kompaktin työllisyysalueen valmisteluissa. Valmistelun etenemistä ovat edistäneet hyvä yhteistyö alueen kuntien kanssa sekä yhteinen näkemys palveluiden kehittämisestä.

Lisätiedot:
Tapahtumien Salo -kärkihanke
Tapahtumakoordinaattori Karolina Blom
050 471 3173, karolina.blom@salo.fi

Osaava ja kansainvälinen Salo -kärkihanke
Erityisasiantuntija, kansainväliset asiat Terhikki Lehtonen
044 778 2050, terhikki.lehtonen@salo.fi

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hanke
Projektipäällikkö Meri-Tuulia Hurri
02 778 7799, meri-tuulia.hurri@salo.fi

TE-palveluiden uudistus
Projektipäällikkö Salla Seppälä
050 439 8446, salla.seppala@salo.fi