Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kulttuuriohjelmatyö jatkuu, nyt fokuksessa taide- ja kulttuurikentän toimijat

Julkaistu 5.7.2022 09:00

Keväällä 2022 Salon kulttuuripalvelut toteutti kyselyn, jolla kartoitettiin kulttuuripalveluiden nykytilaa asukkaiden näkökulmasta sekä kuntalaisten ja Salossa vierailevien toiveita ja tarpeita palveluihin liittyen.

Vastaajien enemmistö (89,8 %) piti omalle hyvinvoinnilleen tärkeänä seikkana viihtyisää elinympäristöä, jossa taidetta ja tapahtumia on tarjolla ympäri vuoden. Vastaajista 86,9 % puolestaan piti tärkeänä, että kulttuuriin panostetaan ja että kulttuuritarjonta vaikuttaa omalta osaltaan ihmisten mielikuvaan Salosta (80,7%).  Yhteenveto kulttuurikyselyn vastauksista (346,24 Kt).

Nyt fokuksessa taide- ja kulttuurikentän toimijat

Salon kulttuuri- ja taidepalveluita toteutetaan tiiviissä yhteistyössä taide- ja kulttuuriyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Nyt avautuvan kyselyn kautta, kartoitamme kentän toimintaa, rakenteita ja tekijöitä. Kyselyn avulla pyrimme saamaan ajantasaisen käsityksen siitä, missä tilanteessa olemme nyt ja miten voisimme paremmin toimia yhteistyössä.

Kysely avautuu tiistaina 5.7.2022 ja on avoinna 14.8. asti. Vastauksia toivotaan niin taide- ja kulttuurityön tekijöiltä, kentän toimijoilta, yhdistyksiltä, työryhmiltä kuin yksittäisiltä taiteilijoilta, niin ammattilaisilta kuin harrastajilta. Vastauksia hyödynnetään kaupungin kulttuuripalveluiden ja -toiminnan kehittämisessä sekä Salon kulttuuriohjelman laatimisessa.

Vastaa kulttuurikyselyyn tästä!

Taidepiknikin teemana ympäristövastuu

Kulttuuriohjelmatyö jatkuu Itämeripäivänä to 25.8. klo 17-19 kulttuuritalo Villissä ja Villinpuistossa (Vähäsillankatu 9) pidettävällä taidepiknikillä. Piknikillä tutustutaan inspiroivan esimerkkien ja työpajojen kautta, miten taiteen tekijät ja kokijat voivat paremmin huomioida ympäristövastuullisuuden.

Ota omat eväät, piknikpeitto ja utelias mieli mukaan – luvassa iloista yhteistä ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin!

Tapahtumaan on vapaa pääsy, yhteistyössä Salon kulttuuripalvelut, Pro Rantakivet ry ja John Nurmisen Säätiö.

Lisätietoja: