Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon osallistuva budjetointi ”Salo yhdessä” käynnistyy vuoden 2022 osalta

Julkaistu 8.3.2022 13:41, Päivitetty 9.3.2022 13:25

Salon kaupunki toteuttaa osallistuvaa budjetointia tänä vuonna toista kertaa. Tänä vuonna tehtävillä toteutuksilla halutaan tukea kuntalaisten hyvinvointia ja edistää yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Näiden lisäksi teemana on kestävän kehityksen toteuttaminen. Ehdotusten jättäjien tulee olla myös sitoutuneita toteuttamaan ehdotuksensa itse, jolloin osallisuus ja osallistuminen pysyy keskiössä koko prosessin ajan.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat ovat mukana kaupungin rahojen käyttöä koskevassa keskustelussa, suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Salossa osallistuvaa budjetointia toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021, jolloin toteutettaviksi kohteiksi valittiin suurimmilla äänimäärillä Halikon frisbeegolfrata sekä Inkereen, Kuusjoen, Toijan ja Särkisalon ulkokuntoilualueet.

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu 100 000 euroa osallistuvaan budjetointiin. Määräraha käytetään asukkaiden ehdottamiin ja valitsemiin toimenpiteisiin kaupungin alueella.Yhdelle toteutukselle voidaan myöntää enintään 10 000 euron määräraha.

Ennen asukasäänestystä kaupungin työryhmä käy ehdotukset sisäisesti läpi ja varmistaa, että esteitä ehdotuksen toteutukseen ei ole. Äänestys avautuu asukkaille Otakantaa.fi-palvelussa huhtikuun aikana ja äänestysaikaa on kaksi viikkoa. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan 100 000 euron määrärahan puitteissa. Äänestettävistä ehdotuksista ja äänestyksen alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Ehdotuksia voivat antaa niin yksittäiset asukkaat kuin yhteisötkin. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi

  • tapahtumia (kyläfestivaalit, kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, yhteiset retket) tai
  • asumisviihtyvyyttä lisääviä hankintoja tai
  • alkusysäyksiä johonkin pidempiaikaiseen toimintaan (harrastustoiminta)

Toteutettavan toiminnan tulee lähtökohtaisesti olla kaikille avointa ja maksutonta. Ehdotusten jättäjien tulee olla sitoutuneita toteuttamaan antamansa ehdotukset. Jaettavan määrärahan lisäksi kaupunki tukee viestinnässä ja antaa tarvittaessa asiantuntija-apua.

Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin teemoina ovat asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen sekä kestävän kehityksen toteuttaminen. Annettavan ehdotuksen ja sen toteutuksen pitäisi tukea ainakin yhtä näistä teemoista.

Ehdotukset jätetään 4.4. klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, johon pääsee osoitteesta www.salo.fi/osallistuvabudjetointi. Mikäli ehdotustaan haluaa täydentää esim. videolla, valokuvilla, kartalla ym., voi nämä liittää lomakkeelle. Mikäli sähköisen lomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, lähetetään ehdotus (4.4. klo 12 mennessä) mahdollisine liitteineen postitse: Salon kaupunki / Osallistuva budjetointi, PL 77, 24101 Salo tai kaupungintalon postilaatikkoon. Lomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta tai noutaa kaupungin palvelupisteistä.

Lisätietoja antaa hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska, p. 050 344 5463, hilpi.tanska@salo.fi