Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon osallistuvan budjetoinnin hankkeiden kuntalaisäänestyksen tulos ja rahoitus

Julkaistu 16.4.2024 12:30

Salon osallistuvan budjetoinnin hankkeiden kuntalaisäänestys päättyi 3.4. Hankkeiden saama äänimäärä oli huikea 15 933 ääntä. Ääniä antoi yhteensä 10 313 äänestäjää, koska yhdellä äänestyskerralla saattoi äänestää useampaa hanketta, jota toivoi toteutettavaksi. Kaupungin työryhmä käsitteli hanke-ehdotuksia äänestystuloksen selvittyä ja vertaili hankkeita, niiden sisältöjä, äänimääriä ja ehdotusvaiheessa annettuja ohjeita ja teemoja. Työryhmä oli tyytyväinen saatujen ehdotusten määrään ja monipuolisuuteen sekä siihen, että hankkeita on suunniteltu toteutettavaksi eri puolilla kaupunkia. Hankkeet sekä osallistuva budjetointi kaupungin toimintatapana ovat saaneet hyvin näkyvyyttä myös ehdottajien oman markkinoinnin kautta.

Ehdotusvaiheessa informoitiin, että ehdotukset voivat olla esimerkiksi tapahtumia (kyläfestivaalit, kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, yhteiset retket), asumisviihtyvyyttä lisääviä hankintoja tai alkusysäyksiä johonkin pidempiaikaiseen toimintaan (harrastustoiminta). Lisäksi ohjeena annettiin, että toteutettavan toiminnan sekä rakennettavien olosuhteiden tulee lähtökohtaisesti olla kaikille avoimia ja maksuttomia.

Yhdelle toteutukselle voidaan myöntää enintään 10 000 e määräraha. Ehdotusten kokonaisbudjetin ylitettyä selvästi käytettävissä olleen määrärahan, jää osa ehdotuksista ilman rahoitusta ja osalle tarjotaan osarahoitusta ja mahdollisuutta supistaa annettua ehdotusta esim. järjestettävien tapahtumien määrän osalta. Ehdotusvaiheessa luvattiin myös, että suurin osa määrärahan käyttökohteista kuntalaisäänestyksen perusteella ja loppuosa (vähintään 30 000 e) työryhmän tekemän kokonaisarvioinnin perusteella.

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin teemoina ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen, lapsiystävällisyys, kestävä kehitys ja tapahtumat.

Näistä työryhmä painotti erityisesti tapahtumia, lapsiystävällisyyttä ja yhteisöllisyyden edistämistä. Kestävä kehitys oli myös mainittu monessa hankkeessa, muttei juurikaan ollut hankkeiden ainoa teema. Tapahtumien lisääminen ja monipuolistaminen on Salon strategian kärkihanke. Tapahtumien osalta haluttiin tukea myös muutamia uusia tapahtumia ja uusia toimijoita. Tuettavien tapahtumien katsottiin olevan hyvin suunniteltuja ja arvioitiin, että niiden avulla voidaan lisätä Salon elinvoimaa ja tunnettuutta. Osa ehdotuksista kohdistui lapsiin ja nuoriin. Salo on mukana UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä ja tavoittelee Lapsiystävällinen kunta- tunnustusta vuonna 2025. Yhteisöllisyyden edistäminen linkittyy kaupungin Elävät ja yhteisölliset -kylät kärkihankkeeseen, jolla mm. kehitetään kaupungin ja kylien välistä yhteistyötä.

Työryhmän hanketoimijoille tarjoamat määrärahat voivat vielä muuttua, mikäli ehdotuksen tekijä ei kykene toteuttamaan hankettaan suunnittelussa laajuudessa tai suunnitelluin kustannuksin tai mikäli tarvittava omarahoitus ei ole pian selvillä. Äänestyksessä 15 eniten ääniä saanutta hanketta ovat lueteltuina alla. Nämä hankkeet saivat annetuista äänistä yhteensä 12 442 eli 78 % kaikista äänistä.

Hanke                                                                                                                                                               Äänimäärä

Kiipeilyteline Lainerannan uimarannalle 1548
Mini-Taikahuilu-ooppera kiertue kylille ja keskustaan 1369
Soiva satukirja -kirjastokonserttikiertue 1350
Kiikalan lentokentän rullaustien jatkon pinnoitus 1341
SoivaLOVE – Tarinoita kappaleiden takaa 1285
Musiikkivideo Nää maat 1110
Myllytyryn saunarakennuksen korjaus 583
Toimarissa soi -festivaali 2024 558
Kokkilan rannan yläparkkipaikan ja ympäristön siistiminen 549
Lasten musiikkimatka Kutikuti-orkesterin tahdissa 543
Mediateos Huone 12 Wiurilan kartano 522
Lumottu valo Halikon kirkolla 455
Kirjakkalan Alkuliike                                      453
Laavu Märyn ulkoilualueelle                                      449
C.R.A.F.T monikulttuurinen käsityökerho                                      327

 

Yllä mainituille viidelletoista äänestyksessä eniten ääniä saaneelle hankkeelle myönnetään yhteensä 84 650 € rahoitus tietyin reunaehdoin. Joidenkin hankkeiden osalta toteuttamista ja kustannuksia pyydetään vielä täsmentämään ennen yhteistyösopimuksen solmimista ja määrärahan myöntämistä. Äänestettyjä hankkeita oli yhteensä 34 ja näistä yhteensä 19 saa joko täyden rahoituksen tai osarahoituksen hankkeilleen. Osarahoituksen suurimpana syynä on määrärahan riittävyys. Lisäksi työryhmän näkemys oli, että osa hankkeista ei suuresta äänimäärästä huolimatta toteuta monipuolisesti annettuja teemoja sekä, että anottu rahoitus kohdistuu olosuhteisiin, joiden käyttö on maksullista.

Hankkeista viisitoista jää tänä vuonna ilman rahoitusta. Rahoitusta vaille jääneiden hankkeiden osalta syyt rahoituksen myöntämättä jättämiselle olivat ensisijaisesti saatu äänimäärä ja osalla tähän yhdistettynä aikaisempina vuosina osallistuvasta budjetoinnista saatu rahoitus samankaltaiseen toimintaan sekä työryhmän arvioima vähäiseksi jäävä kuntalaisten osallistaminen hankkeen toteutuksessa.

Rahoitettavat hankkeet ja alustavasti myönnettävät määrärahat ovat lueteltuna alla satunnaisessa järjestyksessä. Tarkemmat kuvaukset hankkeista ovat luettavissa verkkosivuilla www.salo.fi/osallistuvabudjetointi.

Tapahtumat

 1. Lasten musiikkimatka Kutikuti-orkesterin tahdissa, vastuutaho taiteilijatyöryhmä Raasumaa, Ahonen, Sadeharju, Samuelsson/ Osarahoitus 6000 €, lapsille suunnatut konsertit ympäri Saloa.
 2. Kyläpuheita keskustelutapahtuma, vastuutaho M-Market Muurla oy/ Osarahoitus 5000 €, lisäksi omarahoitus. Uusi mielenkiintoinen ja toteuttamiskelpoinen tapahtuma, Salon vetovoimaa lisäävä.
 3. Mini-Taikahuilu-ooppera kiertue kylätaloihin, vastuutaho taiteilijatyöryhmä Riku, Roope, Riikka ja Malla Pelo ja Esa Ylönen/ Koko rahoitus 10 000 €, äänimäärä, uusi tapahtuma, lapsille ja perheille sopiva.
 4. Soiva satukirja -kirjastokonserttikiertue, vastuutaho SwingingMamas-yhtye ja taiteilijat Kuusinen, Van de Kreeke ja Suomela/ Koko rahoitus 8400 €, äänimäärä, lapsille ja perheille sopiva.
 5. Sambaa salolaisille vauvasta vaariin!, vastuutaho BRA-FIN Consulting/ Osarahoitus 4000 €, lisäksi omarahoitus. Uusi ja monipuolinen tapahtuma, jossa monia yhteistyökumppaneita, Salon vetovoimaa lisäävä.
 6. SoivaLOVE – Tarinoita kappaleiden takaa, vastuutaho Soivakodin taiteilijat Laaksonen ja Pyykkö/ Koko rahoitus 10 000 €, äänimäärä ja viime vuonna saadut hyvät kokemukset toiminnasta.
 7. Toimarissa soi – Festivaali 2024, vastuutaho Toimarin Toivot ry/ Osarahoitus 2500 €, huomioi haavoittuvassa asemassa olevat.

Kulttuuripalvelut

 1. Musiikkivideo Nää maat, vastuutaho Musiikkiyhdistys Leticia ry/ Osarahoitus 3000 €, mikäli omarahoitusosuus järjestyy.
 2. Lumottu valo Halikon kirkolla, vastuutaho taiteilijatyöryhmä Lapinsuo-Sylven, Kuisma, Launiainen, Suutela-Kuisma/ Osarahoitus 8500 €, äänimäärä, suuri kävijämäärä viime vuonna osana kurpitsaviikkojen ohjelmaa.
 3. Mediateos Huone 12 Wiurilan kartano, vastuutaho taiteilijat Aalto ja Kallio/ Koko rahoitus 9500 €, äänimäärä, suuri kävijämäärä viime vuonna Halikon kirkolla osana kurpitsaviikkojen ohjelmaa.
 4. C.R.A.F.T., vastuutaho Taito Varsinais-Suomi ry/ Osarahoitus 5000 €, kohdistuu nuoriin, uutta toimintaa.
 5. Hyvinvointia sointukylvyillälapsille ja heidän huoltajilleen, vastuutaho taiteilija Saara Rauvala/ Osarahoitus 3000 €, lapsille ja perheille suunnattu, uutta toimintaa.

Rakennettu ympäristö ja liikunta

 1. Kirjakkalan Alkuliike, vastuutaho Kirjakkalan Alku ry/ Koko rahoitus 1450 €, äänimäärä, toiminnan avoimuus.
 2. Laavu Märynummen ulkoilualueelle, vastuutaho Märynummen kyläyhdistys ry/ Osarahoitus 3500 €, äänimäärä, avoin kaikille, ylläpito jää yhdistykselle.
 3. Kokkilan rannan yläparkkipaikan ja ympäristön siistiminen, vastuutaho Angelniemen kyläyhdistys ry/ Osarahoitus 6000 €, toteutus tehtävä kaupungin ja yhdistyksen yhteistyönä. Kaupungin osuutta selvitetään.
 4. Pieni kiipeilyteline lapsille Lainerantaan, vastuutaho Kyläyhdistys Laineranta ry/ Koko rahoitus 3800 €, äänimäärä, uimaranta on avoin kaikille, ylläpito jää yhdistykselle.
 5. Grillikatos Suomusjärven urheilukentän läheisyyteen, vastuutaho Suomusjärvi-Seura ry/ Osarahoitus 3000 €, tukee alueen kokonaisuutta, avoin kaikille, ylläpito jää yhdistykselle.
 6. Kiikalan lentokentän rullaustien jatkon pinnoitus, vastuutaho Riverside Cruisers ry/ Osarahoitus 3000 €, mikäli omarahoitusosuus järjestyy. Äänimäärä, rahoitusta pienentää suljettu alue ja sen käytön maksullisuus.
 7. Myllytyryn saunarakennuksen korjaus, vastuutaho Hajalan kyläyhdistys ry/ Osarahoitus 4000 €, lisäksi oma rahoitus. Äänimäärä, sauna ja ranta ovat avoimia kaikille.