Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon osallistuvan budjetoinnin kohteiksi lähes 100 ehdotusta

Julkaistu 16.4.2021 10:55

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen vaihe päättyi Salossa keskiviikkona. Määräaikaan mennessä kaupungille toimitettiin lähes 100 ehdotusta osallistuvan budjetoinnin kohteiksi.

Kohteet vaihtelevat yksittäisestä hankinnasta tai toimenpiteestä laajoihin kokonaisuuksiin. Hyviä esimerkkejä yksittäisistä toimenpiteistä ovat kukkaniityn perustaminen Vähäjoen varteen ja sähköisten riksapyörien hankkiminen vanhuspalveluihin. Laajoja kokonaisuuksia ovat puolestaan esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen erilaisilla toimenpiteillä sekä kolmen uuden ulkoliikuntapaikan perustaminen. Suurin osa ehdotuksista liittyykin asukkaiden vapaa-ajan viettoon ulkotiloissa eli erilaisten ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kunnostamiseen tai perustamiseen.

Seuraavassa vaiheessa kaupungin eri toimialat käyvät ehdotukset läpi ja varmistavat, että mitään esteitä ehdotuksen toteutukselle ei ole. Koska ehdotuksia tuli runsaasti ja niiden valmistelu äänestykseen vie oletettua pidempään, päätti kaupunki siirtää Otakantaa.fi-palvelussa toteutettavan äänestyksen aloittamista maanantaista 19.4. torstaihin 22.4. Äänestysaikaa jatkettiin vastaavasti torstaihin 6.5. asti. Äänestyksen alkamisesta tiedotetaan vielä erikseen.

Osallistuvan budjetoinnin kokeiluun on tämän vuoden talousarviossa varattu 100 000 euroa. Osassa ehdotuksista oli mukana yksityiskohtainen budjetti, osa ehdotuksista taas oli yleisiä kehittämisideoita ilman tarkempaa suunnitelmaa tai talousarviota. Jos mahdollista, niin näillekin ideoille pyritään määrittelemään jokin budjetti, jotta ne saadaan mukaan äänestykseen. Kaikki ehdotukset kootaan joka tapauksessa yhteen asukkaiden nähtäville, ja niitä hyödynnetään kaupungin muussa toiminnassa.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teija Järvelä
044 778 2151, teija.jarvela@salo.fi