Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestys alkaa

Julkaistu 19.3.2024 08:16, Päivitetty 30.4.2024 12:42

Kaupungin osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia sai jättää 26.2. asti. Yhteensä 40 eri henkilöä yksityishenkilönä tai yhteisön edustajana jätti ehdotuksensa määräajassa.

Ehdotusten tekijöille kerrottiin ennakkoon, että heidän tulee olla sitoutuneita toteuttamaan ehdotuksensa itse, ja että kaupunki tukee hankkeen viestinnässä sekä antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Linjauksella halutaan lisätä kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Annetuista ehdotuksista 35 oltiin valmiita toteuttamaan itse tai kaupungin asiantuntija-apua jossain määrin hyödyntäen. Ehdotusten toteuttajina ovat pääosin yhdistykset (19 ehdotusta) ja näiden lisäksi taiteilijaryhmät (8 ehdotusta) ja yrittäjät (8 ehdotusta). Viittä ehdotusta esitettiin kaupungin toteutettavaksi. Ehdotusten, joiden osalta toteuttamisvalmius on olemassa, yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 233 000 euroa, kun käytettävissä oleva määräraha on 100 000 euroa. Hankkeille ei vaadittu omarahoitusosuutta, mutta joissain hankkeissa oman rahoituksen osuus on merkittävä ja joidenkin osalta vielä epävarma. Yhdelle toteutukselle voidaan myöntää enintään 10 000 euron määräraha.

Kuntalaisäänestys järjestetään, koska ehdotusten yhteenlasketut kustannukset ylittävät varatun määrärahan. Kaikki saadut ehdotukset ovat tarkemmin avattuna verkkosivuilla: salo.fi/osallistuvabudjetointi. Kuntalaisäänestykseen etenevät ehdotukset, joita on yhteensä 34, ovat lisäksi luettavissa Ota kantaa-sivustolla äänestyksen alkamispäivästä 20.3. alkaen. Suurin osa määrärahan käytöstä päätetään äänestystuloksen perusteella, mutta kuitenkin vähintään 30 000 euron käytöstä päätetään työryhmän kokonaisarvion perusteella.

Äänestys toteutetaan viime vuoden tapaan Ota kantaa -sivuston kautta 20.3.-3.4. välisenä aikana ja sen jälkeen työryhmä käy äänestystuloksen läpi. Linkki äänestyssivulle löytyy verkosta: www.salo.fi/osallistuvabudjetointi. Voit antaa äänesi yhdelle tai useammalle hankkeelle, joiden toteuttamista toivot.

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska, 050 344 5463, hilpi.tanska@salo.fi