Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon seutu sijoittui 3. EK:n Kuntaranking 2021 tuloksissa

Julkaistu 11.2.2021 10:39, Päivitetty 11.2.2021 11:39

Salon seutu nousi  hienosti EK:n Kuntaranking 2021 tuloksissa sijalle 3 (sijalla 6 vuonna 2019).  Seinäjoen seutukunta arvioitiin jo viidettä kertaa Suomen vetovoimaisimmaksi paikaksi yritystoiminnalle. Sillä oli kuitenkin enää desimaalien etumatka hopeasijansa uusineeseen Raumaan. Isoimmat tulosparantajat löytyivät Kajaanin ja Ylä-Savon seuduilta. Yleiskuva on kriittinen: yritysten arvion mukaan oman kotikunnan yritysilmasto on heikentynyt selvästi vuoden 2019 jälkeen.

Kahden vuoden välein toteutettava Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuksessa hyödynnetään kahdentyyppistä aineistoa: yrityksille suunnattua kyselyä sekä aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja. Vertailuun otettiin mukaan 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia ja vertailutietoa.

Alueen sijoitukseen vaikuttivat yritysten arvioissa erityisesti seuraavat tekijät: kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys (esim. kaavoituksen sujuvuus, yritysvaikutusten huomiointi päätöksissä), oman alueen julkiset yrityspalvelut (neuvonta, rahoitus, toimitilat) sekä osallistumismahdollisuus palveluiden tuottamiseen (kilpailu kuntayhtiöiden kanssa, julkiset hankinnat).

EK:n Kuntaranking 2021 tarkemmat tulokset ja aluetiedotteet

Julkistustilaisuuden tallenne on myös katsottavista EK:n verkkosivuilla 11.2.2021 noin klo 12 alkaen.