Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon työllisyyden kuntakokeilun toimenpiteet etenevät aikataulussa – kuntakokeilun alkamiseen vajaat kaksi viikkoa

Julkaistu 17.2.2021 13:37

Työllisyyden kuntakokeilu otti harppauksen suunnitteluvaiheesta täytäntöönpanoon, kun Salon kaupunginhallitus hyväksyi 8.2.2021 kokouksessaan Varsinais-Suomen TE-toimistosta siirtyvät työntekijät kaupungin työnjohdon alle. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös kuntakokeiluun liittyviä yhteistyösopimuksia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen TE-toimiston, KEHA-keskuksen, Salon kaupungin, Marttilan ja Koski Tl. kuntien kanssa.

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi siirtyvät kaikki työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tai ovat alle 30-vuotiaita tai maahanmuuttajia ja joiden kotikunta on Salo, Marttila tai Koski tl. TE-toimistosta siirtyy kuntakokeiluun kaupungin työnjohdon alle 13 asiakaspalvelua tekevää kokoaikaista työntekijää sekä neljä osittaisella työpanoksella palkkatuki- ja starttirahapäätöksiä tekevää työntekijää.

Mitä muutoksia kuntakokeilu aiheuttaa kohderyhmässä oleville työnhakijoille?

”Käytännössä kuntakokeilussa valtio ja kaupunki yhdistävät voimavarojaan työllisyystilanteen parantamiseksi. Voimavaroja yhdistämällä saadaan mm. tarjottua henkilökohtaisempaa palvelua ja ohjausta työnhakijoille”, kertoo Salon työllisyyden kuntakokeilun koordinaattori Salla Seppälä. ”Kuntakokeiluun siirtyvä työnhakija saa nimetyn omavalmentajan, jonka kanssa asioida ja miettiä itselle sopivia palveluita työllistymisen tueksi. Omavalmentaja määräytyy oman palvelutarpeen mukaan, esim. alle 25-vuotiailla nuorilla ja kotoutumisajalla olevilla maahanmuuttajilla on omat omavalmentajat”, Seppälä kiteyttää.

Siirtyminen kuntakokeilun asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti, eikä työnhakijan tarvitse olla itse yhteydessä kaupunkiin tai TE-toimistoon. Työnhaku, aloitetut palvelut ja työttömyysetuudet ovat voimassa aiemmin sovitulla tavalla. ”Me omavalmentajat otamme yhteyttä, kun asiakassiirrot on tehty maaliskuun puolenvälin jälkeen ja ilmoitamme uudet yhteystiedot”, kertoo Salon kuntakokeilun omavalmentaja Krista Takatalo. ”Jos omassa tilanteessa tapahtuu muutoksia ennen kuin omavalmentaja on tiedossa, muutokset voi ilmoittaa te-palvelut.fi -sivustolla Oma Asioinnin kautta ja sieltä tieto ohjautuu oikealle työntekijälle. Lisäksi Voimalassa sijaitseva työllisyyden kuntakokeilun päivystys aukeaa 1.3.2021”, Takatalo lisää.

TE-toimiston palvelut työllisyyden kuntakokeilujen aikana

Kaikki varsinaissuomalaiset työnhakijat eivät siirry työllisyyden kuntakokeilujen myötä oman kotikunnan asiakkaiksi vaan suuri osa jää edelleen asiakkaiksi TE-toimistoon. Näiden asiakkaiden palvelu jatkuu TE-toimistossa normaalisti. TE-toimistolle jää kuitenkin myös kuntakokeiluun siirtyvien henkilöasiakkaiden osalta joitakin tehtäviä, kuten pääosa työttömyysturvaa koskevista lausunnoista ja työvoimakoulutusten haastattelut ja valinnat.
TE-toimiston yritys- ja työnantajapalvelut säilyvät ennallaan ja ovat kaikkien työnantajien käytettävissä riippumatta organisaation kotikunnasta. Kuntakokeiluihin kuulumattomien kuntien palvelut TE-toimistossa jatkuvat myös normaalisti kuntakokeilujen aikana.

Salon työllisyyspalveluissa ollaan valmiita kuntakokeilun aloitukseen. Voimalan ja Waltin asiakastilojen remontit on saatu päätökseen ja omavalmentajien perehdytykset ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Asiakastyöhön on laadittu monipuolisesti materiaaleja ja kuntakokeilun nettisivujen päivitys on loppusuoralla. Yhteistyö alueen työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa on ollut tiivistä ja yhteistyö sekä yhteiskehittäminen toimijoiden kanssa jatkuu koko kuntakokeilun ajan.

Salon kaupungin työllisyyden kuntakokeilun nettisivut 

Lisätiedot:
Salon työllisyyden kuntakokeilu, koordinaattori Salla Seppälä
050 439 8446, salla.seppala@salo.fi

Varsinais-Suomen TE-toimisto, johtaja Kjell Henrichson
029 504 4779, kjell.henrichson@te-toimisto.fi