Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat vuonna 2022

Julkaistu 19.1.2023 08:54

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Keskimääräiset odotusajat vuonna 1.1.-31.12. 2022 (suluissa vuosi 2021)

Omaishoidon tuki: 19 vrk (14 vrk)

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut: 41 vrk (33 vrk)

Ympärivuorokautinen hoito: 41 vrk (34 vrk)