Hyppää sisältöön
Tiedote

Salossa kunnostetaan perinnebiotooppikohteita Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella

Julkaistu 27.1.2021 16:07

Varsinais-Suomen kunnissa tartutaan luonnon köyhtymiseen, kun laajassa yhteishankkeessa kunnostetaan lähes 35 luontokohdetta vuosien 2021 – 2022 aikana. Valonian ja seitsemän kunnan yhteisessä Varsinais-Suomen Helmikunnat -hankkeessa kunnostetaan erityisesti niittyjä ja ketoja. Lisäksi kunnostetaan metsäisiä elinympäristöjä, purojen ranta-alueita ja lintujen pesimä- ja levähdysalueita.

Salossa:

  • Halikonjoen kirkonniitylle suunnitellaan ja organisoidaan laidunnus, tehdään laidunrakenteet sekä toteutetaan hoitosuunnitelman mukaiset raivaukset
  • Kylänlapsenpuiston kedolla tehdään puuston ja vesakon poisto sekä kevätharavointi ja jatkossa hoitoniitto
  • Kirjolan kedolla tehdään raivausta ja hoitoniittoa
  • Hämeenkylän kedolla tehdään raivausta ja hoitoniittoa
  • Somerikon niityllä tehdään raivausta ja hoitoniittoa.

Valonia lähti vetämään rahoitushakua ja hanketta kuntien esittämästä toiveesta ja mahdollisti näin Salonkin mukana olon. Hanketta on Salossa suunniteltu ympäristönsuojelun ja viheraluetiimin yhteistyönä.

Salon kohteista Kirkon jokiniitty on maisemallisesti hyvin arvokas. Tällä hetkellä Halikon kirkon mäeltä avautuva valtakunnallisestikin arvokas maisema on kasvamassa umpeen. Hoidon avulla maisema saadaan säilytettyä ja samalla turvattua jokivarren monimuotoinen ja arvokas lajisto.

Konkreettisia toimia Salon kohteissa on tarkoitus käynnistää heti kevään koittaessa.

Lisätietoja Helmikunnat -hankkeesta Valonian verkkosivuilta.