Hyppää sisältöön
Tiedote

Salossa poikkeuksellisen koronavuoden johdosta odotettua parempi tulos

Julkaistu 25.3.2021 13:15, Päivitetty 8.4.2021 09:19

Tilinpäätösnäkökulmasta oli koronavuosi 2020 niin Salon kuin Suomen kaikkien kuntien osalta hyvin poikkeuksellinen. Pelkkien lukujen valossa Salon kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on hyvä. Valtion maksamien koronatukien, ennakoitua parempien verotulojen ja henkilöstö- ja erikoissairaanhoidon kustannussäästöjen ansiosta on kaupungin tulos 14,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kun taseeseen kertyneet alijäämät olivat vuoden 2019 jälkeen 3,4 miljoonaa euroa, nousee taseen ylijäämä nyt 11,3 miljoonaan euroon.

Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 22,0 miljoonaa euroa. Kasvua oli 20,0 prosenttia ja se selittyy suurelta osin valtion kunnille osoittamilla koronatilanteen tukitoimenpiteillä kuten peruspalvelujen valtionosuuksilla ja harkinnanvaraisella valtionosuudella.

Koronatilanteen edetessä verotuloennusteet heittelivät, mutta kokonaisverotulokehitys oli odotettua parempi. Vahvaan verokertymään vaikuttivat erityisesti kaksi tekijää eli verokorttiuudistuksen aiheuttama kertymävaje, joka korjaantui viime vuonna sekä kuntien koronatukena vuosina 2020 ja 2021 annettava 10 prosenttiyksikön yhteisöveron jako-osuuskorotus.

Henkilöstökulut laskivat 3,9 miljoonaa euroa eli 2,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Olennaisin muutos tapahtui lasten ja nuorten palvelualueella, jossa henkilöstökulut laskivat noin 2,1 miljoonaa euroa päiväkotilasten ja oppilaiden määrän vähentyessä.

Henkilöstömenoissa säästöä syntyi myös koronatilanteen aiheuttamasta palkanmaksun keskeytyksestä ja systemaattisesta lomapalkkavelan pienentämisestä. Lomapalkkavelan pienentäminen korvasi kevään koronalähtöisissä yhteistoimintaneuvotteluissa varsin laajat lomautussuunnitelmat.

Henkilöstömenojen lisäksi palvelujen ostot kokonaisuutena laskivat johtuen lähinnä siitä, että erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuivat merkittävästi alhaisempana verrattuna edelliseen vuoteen.

Kaupungin lainakanta vuoden 2020 lopussa oli 109,2 miljoonaa euroa eli 2 117 euroa / asukas. Lainakanta väheni tilinpäätösvuoden aikana 112,0 miljoonasta eurosta 109,2 miljoonaan euroon eli 2,8 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä väheni 44 euroa asukasta kohti.

Konsernin tilikauden ylijäämä oli 15,1 miljoonaa euroa. Konsernitaseessa on kertynyttä ylijäämää tilinpäätösvuosi mukaan lukien 39,0 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa lainaa oli 167,6 miljoonaa euroa ja se pieneni 9,0 miljoonalla eurolla edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Konsernilla on lainoja 3 250 euroa asukasta kohden, kun vuoden 2019 tilinpäätöksessä vastaava summa oli 3 407 euroa.

– Vertailua aikaisempiin vuosiin on syytä tehdä varoen ja toisaalta myös tulevaisuuden näkymien arviointi on vielä tavallistakin haasteellisempaa. Valtion koronatuet eivät ole pysyviä ja koronan vaikutukset ulottuvat kuitenkin pitkälle tulevaisuuteen esimerkiksi työllisyystilanteen ja palveluvelan kautta, korostaa kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

– Hyvästä tilinpäätöksestä huolimatta on kaupungin todellinen rakenteellinen alijäämä noin 10,0 miljoonaa euroa. Tämän alijäämän kattamiseen on löydyttävä ratkaisu vuosien 2022 – 2024 aikana, ja talouden tasapaino-ohjelma tullaan valmistelemaan loppuvuoden kuluessa heti uuden valtuustokauden alussa, jatkaa Nissinen.

– Tulevien vuosien kannalta keskeistä on samaan aikaan talouden tasapaino-ohjelman kanssa tehtävä kaupunkistrategian päivitystyö. Päivitetty strategia antaa suunnan sille minkälainen on korona-ajan jälkeinen Salo ja mitkä ovat ne keinot, joilla saamme Saloon uusia työpaikkoja ja uusia asukkaita kaupungin tulopohjan vahvistamiseksi.

Elinkeinoelämän näkökulmasta meillä on vahvoja avauksia niin akkuteollisuudessa kuin kiertotaloudessakin. Tässä korona-ajassa ja sen jälkeen koittavassa uudessa normaalissa erityisesti etätyömahdollisuuksia sekä asumisen monipaikkaisuutta on syytä tarkastella todellisina elinvoimaa kasvattavina mahdollisuuksina, summaa Nissinen.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Tero Nissinen, 02 778 2001, tero.nissinen@salo.fi
Talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, 02 778 2201, anna-kristiina.korhonen@salo.fi

Salon kaupungin tilinpäätös 2020 (2,50 Mt)