Hyppää sisältöön
Tiedote

Salossa tutkitaan koululaisten elintapoja ja oppimista

Julkaistu 6.10.2023 09:00

Kaikki Salon 3.–6.-luokat osallistuvat DAGIS Salo -tutkimukseen, joka selvittää lasten elintapoja, oppimista ja stressistä palautumista sekä niihin vaikuttavia tekijöitä kotona ja koulussa. Tutkimus suoritetaan lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana.

Tutkimuksen toteuttavat Folkhälsanin tutkimuskeskus yhdessä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa. Osa osallistuvista lapsista ja heidän perheistään on osallistunut Salossa vuosina 2017–2018 päiväkodeissa tehtyyn DAGIS-interventioon, joka pyrki edistämään lasten terveellisiä elintapoja ja itsesäätelytaitoja. Intervention tavoitteena oli myös vähentää sosioekonomisia eroja lasten käyttäytymisessä.

– Salossa ei ole aikaisemmin tehty vastaavanlaista tutkimusta. Lähdimme hankkeeseen mukaan edistääksemme tieteellistä tutkimusta oppilaiden hyvinvointiin liittyen, kertoo Salon kaupungin perusopetusjohtaja Inkeri Lahti.

– Tutkimuksesta saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään systemaattisesti oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa, Lahti jatkaa.

Tutkimuksen avulla saadaan arvokasta uutta tietoa varhaislapsuuden ympäristön ja nykyisen ympäristön vaikutuksista koululaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa kerätään tietoa koti- ja kouluympäristöistä sekä siitä, miten ne vaikuttavat lasten elintapoihin, painoon, itsesäätelytaitoihin, oppimiseen ja stressistä palautumiseen. Lisäksi erityisenä kiinnostuksen kohteena on, ovatko tutkittavat yhteydet samankaltaisia eri sosioekonomisen taustan lapsilla ja eri sukupuolilla. Tätä tietoa voidaan tulevaisuudessa käyttää lasten terveyttä ja tasa-arvoa edistävään työhön Salon kunnassa sekä laajemmin yhteiskunnassamme.

Koulut, oppilaat ja vanhemmat täyttävät kyselylomakkeita, oppilaat pitävät liikemittaria sekä stressiä ja palautumista arvioiva Firstbeat-mittaria, ja oppilaat tekevät luku- ja matematiikkatestejä. Myös oppilaiden ja vanhempien ruutuaikaa sekä tavanomaista ruoankäyttöä tutkitaan, ja sitä, miten se on yhteydessä oppilaiden liikkumiseen, terveyteen ja oppimiseen. Jotta saadaan laajempi kuva lasten ruokatottumuksista niin myös koulujen keittiöt osallistuvat tutkimukseen. Ajankohtaisesta aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta.

Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Juho Vainion säätiö ja Yrjö Jahnssonin säätiö.

Tutkimuksen verkkosivut – www.dagis.fi.

Lisätiedot:
Folkhälsanin tutkimuskeskus
DAGIS Salo -tutkimuksen johtaja Carola Ray
050 370 5193, carola.ray@folkhalsan.fi

Salon kaupunki
Perusopetusjohtaja Inkeri Lahti
044 778 4688, inkeri.lahti@salo.fi