Hyppää sisältöön
Tiedote

Terve Suomi -tutkimus etenee Salossa

Julkaistu 13.10.2023 10:05

Yhteensä 2800 salolaista aikuista on kutsuttu mukaan osallistumaan Terve Suomi -tutkimukseen, joka on käynnistynyt kymmenessä kunnassa syyskuun alussa. Varsinais-Suomesta kuntatason tutkimuksen ovat tilanneet Salon lisäksi Turku ja Kaarina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa kuntatason tutkimuksen Salon kaupungin tilaamana nyt ensimmäistä kertaa.

Tutkimus koskee aikuisväestöä, nuorimmat tutkimukseen kutsutut ovat 20-vuotiaita ja yläikärajaa ei ole. Kaupunki tuottaa monenlaisia hyvinvointia edistäviä palveluja aikuisväestölle ja ikääntyneille ja haluaa tutkimuksen avulla selvittää, miten aikuisväestön hyvinvointia Salon eri alueilla voitaisiin edelleen parantaa ja terveyseroja kaventaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa määrävuosina laajoja kansallisia terveystutkimuksia. Terve Suomi -nimisenä ensimmäinen kansallinen tutkimus on toteutettu vuonna 2022 ja tätä ennen lähes vastaavana FinSote ja FinTerveys- nimisinä tutkimuksina. Lisätietoja kansallisesta tutkimuksesta on sivuilla: www.thl.fi/tervesuomi. Kansallisten tutkimusten tuloksia voi tarkastella eri indikaattorien osalta sivuilla www.thl.fi/tervesuomi/tulokset. Kansallisten tutkimusten tilastoja, myös kuvina, voi tarkastella: www.thl.fi/tilastot/tervesuomi.

Tutkimusten tulokset tallennetaan THL:n ylläpitämään Sotkanet-palveluun www.sotkanet.fi , joka tarjoaa keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tilastotietoja kaikista Suomen kunnista. Tietoja voi hakea kunnittain, alueittain ja koko maan tasolla. Kaikista käytetyistä indikaattoreista löytyvät kuvaukset niiden tietosisällöstä, tietojen tuottajasta ja tuotantovuosista.

Kuntatason tutkimusten avulla oman kunnan asukkaiden terveydentilaa ja koettua hyvinvointia voidaan tarkastella kunnassa alueittain huomioiden esim. sosioekonomiset ja koulutustaustaan liittyvät muuttujat.  Kuntatasolla tutkitaan samoja asioita kuin kansallisessakin tutkimuksessa. Tutkimuksen aiheina ovat elinolot, koettu terveys ja elämänlaatu, ravitsemus, fyysinen aktiivisuus, uni, päihteet ja toiminnalliset riippuvuudet, riskitekijät, mielenterveys, osallisuus, syrjintä, kokemukset väkivallasta, tapaturmat, kulttuuripalvelut ja toiminta- ja työkyky. Myös kuntatason tutkimusten tulokset julkaistaan edellä mainituilla sivustoilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 6.10 antaman tiedon mukaan jo lähes 700 salolaista (vajaa 25 % kutsutuista) on osallistunut tutkimukseen ja kuntien vastausaktiivisuudessa Salo on toisena Kauniaisten jälkeen. Tutkimuksessa tavoitellaan 50 % vastausprosenttia. Salossa apua kyselyyn vastaamiseksi, erityisesti ikääntyneille, on tutkimukseen kutsutuille saatavilla Perniön (13.10 klo 13-15), Halikon (26.10 klo 12-14) sekä Salon (30.10. klo 10-12) kirjastoissa sekä marraskuun ajan maanantaiaamuisin (klo 10-12) kaupungintalolla ajanvarauksella (Hilpi Tanska p. 050 344 5463). Kaupunki tiedottaa tutkimuksesta eri medioissa sekä infotauluilla. Tiedonkeruu jatkuu tammikuun loppuun asti.

Terve Suomi -tutkimuksen kysely: thl.fi/tervesuomi/osallistu

Tutkimuksen osallistujille:
Sähköposti: tervesuomi(at)thl.fi
Puhelin (maksuton): 0800 97730 arkisin klo 9–11

Salon kaupungin Terve Suomi -yhteyshenkilönä toimii hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska, puh. 050 344 5463, hilpi.tanska(at)salo.fi