Hyppää sisältöön
Tiedote

Tervetuloa vastaamaan karttakyselyyn Salon tulvaongelmakohteista

Julkaistu 1.7.2024 08:33, Päivitetty 1.7.2024 08:45

Salon kaupunki kerää tällä kyselyllä tietoa Salon tulvaongelmakohteista. Tulvalla tarkoitetaan vesistön vedenpinnan noususta, merenpinnan noususta tai hulevesien kertymisestä aiheutuvaa maan tilapäistä peittymistä vedellä. Kunnan vastuulla on huolehtia hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta (Laki tulvariskien hallinnasta).

Vastaamalla kyselyyn autat tunnistamaan vesienhallintaan liittyviä haasteita Salossa ja kartoittamaan ongelmakohtia, ja siten kehittämään kaupunkia entistäkin toimivammaksi ja turvallisemmaksi.

Kysely koskee koko Salon kaupungin aluetta. Merkitse kartalle kohde, jossa olet havainnut tulvaongelmia ja valitse vaihtoehdoista millainen ongelma kohteessa ilmenee. Voit merkitä kartalle vain yhden kohteen kerrallaan. Ilmoittaaksesi useammasta ongelmakohteesta, vastaa kyselyyn uudelleen. Kysely toteutetaan paikkatietopohjaisena kyselynä ArcGis Online -alustalla.

Kysely on avoinna 31.8.2024 asti. Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

Kyselyyn toivotaan vastauksia ensisijaisesti verkkokyselyn kautta, mutta myös puhelimitse voit osallistua.

Yhteystiedot:

  • 12.7.2024 asti ympäristönsuojelusuunnittelija Miina Fagerlund, 02 778 6694
  • 25.7.2024 alkaen kaavoitusarkkitehti Elisa Tegel, 02 778 5105

Kysely on osa Salon kaupungin käynnissä olevia vesiensuojeluhankkeita

Kyselyn tuloksilla edistetään Kokonaisvaltainen kaupunkivesien riskienhallinta Salossa –KaVeRi -hanketta sekä Halikonlahti 2024-2025 -selvityshanketta.

KaVeRi -hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista kaupunkivesien riskienhallintaa Salossa. Hanke toteutetaan 1.1.2024–31.5.2025 ja vetovastuu hankkeesta on Salon Vedellä. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 87 600 eurolla Ahti-ohjelmasta (2023–2027). Ohjelman toimilla pyritään Itämeren ja sisävesien hyvään tilaan, ja ohjelmassa painotetaan erityisesti Saaristomeren valuma-alueella tehtäviä toimia.

Lisätietoa KaVeRi -hankkeesta kaupungin verkkosivulla.

Halikonlahti 2024-2025 -selvityshankkeessa tunnistetaan vesienhallintamahdollisuuksia Halikonlahden lähivaluma-alueella. Hankkeen tavoitteena on parantaa Halikonlahden ja siihen laskevien vesistöjen tilaa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 30 000 euroa. Salon kaupungin ympäristönsuojelu on hankkeen päätoteuttaja.

Lähivesistöjen tilasta huolehtiminen on asetettu tavoitteeksi myös Salon kaupunkistrategiassa 2030 sekä yhdeksi päätavoitteeksi Salon ilmasto- ja ympäristöohjelmassa 2021-2025.

Lisätiedot:
KaVeRi -hanke
Projektipäällikkö Sanna Stenberg
02 778 5727
sanna.stenberg@salo.fi

Halikonlahti -hanke
Ympäristönsuojelusuunnittelija Miina Fagerlund
02 778 6696
miina.fagerlund@salo.fi