Hyppää sisältöön
Tiedote

Tervetuloa vastaamaan Salon metsäkyselyyn

Julkaistu 15.5.2024 07:51, Päivitetty 15.5.2024 08:06

Salon kaupunki kerää tällä kyselyllä asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia kaupungin metsien käytöstä ja hoidosta. Kysely koskee taajamissa ja taajaman ulkopuolella olevia kaupungin omistamia metsäalueita. Metsäohjelma laaditaan ensimmäistä kertaa kuntalaisia osallistamalla.

Metsäkyselyllä selvitetään, millaisia ovat Salon kaupungin metsiin kohdistuvat arvot ja odotukset. Kysely on avoinna 31.5.2024 asti.
Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

Kyselyyn vastanneiden yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Salo -tuotesetti (arvo 60 euroa).

Kysely toteutetaan yhteistyössä Tapio Palvelut Oy:n kanssa.

Metsäkyselyn toteuttaminen on yksi Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman kehittämistoimenpiteistä

Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa linjataan keskeiset tavoitteet Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristötyölle. Yksi ohjelman päätavoitteista on kukoistava luonnon monimuotoisuus, jossa metsäluonnolla on suuri merkitys. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin metsien hoidossa tulee huomioida ilmasto- ja ympäristönäkökohdat.

Yhtenä lähtökohtana ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseen on metsänhoitosuunnitelman päivitys, joka tehdään kuluvan vuoden aikana. Metsäohjelmassa vahvistetaan pidemmän aikavälin periaatteet ja tavoitteet metsien käytölle ja kaupungin metsien hoidolle. Talousmetsille ja puistometsille tehdään erilliset metsähoitosuunnitelmansa. Eri alueiden ja kohteiden ominaispiirteet otetaan suunnittelussa huomioon. Tarkemmat suunnitelmat tehdään metsäohjelman periaatteita ja tavoitteita noudattaen.

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma 2021 – 2025. (878,98 Kt)

Lisätietoja Salon ilmasto- ja ympäristöohjelmasta – Salo.fi.

Lisätiedot:
Taajamametsät
Kaupunginpuutarhuri Matti Nikander
044 778 5327, matti.nikander@salo.fi

Talousmetsät
Kaupungingeodeetti Ari Vainio
ari.vainio@salo.fi

Salon kaupunki omistaa noin 2 500 ha talousmetsää ja noin 650 ha asemakaavan mukaista puistometsää. Kaupungin metsillä on monia merkityksiä kuten luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, hiilinielujen lisääminen, monipuolisten virkistysmetsien tarjoaminen asukkaille sekä vesiensuojelu.

Metsien käyttöä ja hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan monitavoitteisesti näiden eri merkitysten sekä lakien, sertifiointikriteerien ja kaupungin omien ohjelmien ohjaamana.