Hyppää sisältöön
Tiedote

Tiedonhallintalain mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus on julkaistu kaupungin kotisivuilla

Julkaistu 13.6.2024 12:26

Asiakirjajulkisuuskuvaus helpottaa ja ohjaa tietopyyntöjen tekemistä Salon kaupungin tietovarannoista. Kuvauksessa kerrotaan Salon kaupungin tietokokonaisuuksista eli tietovarannoista ja kuinka niistä voi saada tietoja. Asiakirjajulkisuuskuvaus päivittyy jatkuvasti; mm. tietovarantojen päivittyessä tai organisaatiomuutoksissa.

Oikeus tietoon

Viranomaisen eli Salon kaupungin hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lain perusteella rajoitettu.

Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Tämä julkisuusperiaate on perusoikeus. Sen toteuttamista varten Salon kaupunki ylläpitää tätä asiakirjajulkisuuskuvausta tietovarannoista ja asiarekisteristä. Julkisuusperiaatetta rajoittavat mm. ihmisten yksityiselämä ja yritysten liikesalaisuudet, jotka on suojattu yleiseltä julkisuudelta.

Julkisuusperiaatetta sovelletaan viranomaisen asiakirjoihin. Julkisuuslaissa viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa.

Lakiperusta

Asiakirjajulkisuuskuvauksen laatiminen ja ylläpitäminen perustuu Lakiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) eli nk. tiedonhallintalakiin, joka tuli voimaan 1.1.2020. Sen 28 §:n mukaan kuntien ja kaupunkien tulee tehdä asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa kuntalaisia tietopyyntöjen tekemisessä ao. kaupungille.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen päivittyminen

Tietoja asiakirjajulkisuuskuvaukseen toimittavat toimialat, jotka päivittävät tiedonhallintamallin kautta kuvausta vähintään kerran vuodessa. Tietoja päivitetään useamminkin kuin kerran vuodessa, mikäli toimialalla tapahtuu esim. organisaatio- tai tietojärjestelmämuutoksia.

Julkaistava kuvaus julkaistaan aina ns. sen hetkisestä tilanteesta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Lue kaupunginhallituksen päätös 11.3.2024 § 86:
Tiedonhallintalain mukaisen asiakirjajulkisuuskuvauksen hyväksyminen julkaistavaksi