Hyppää sisältöön
Tiedote

Tulevaisuuden työvoimapalvelut hahmottuvat Salon alueella

Julkaistu 8.6.2023 10:37

Vuoden 2025 alussa voimaan tuleva laki työvoimapalveluiden järjestämisestä siirtää vastuuta kunnille tai niiden muodostamille yhteistyöalueille. Salon ympärille on syntymässä oma työllisyysalue, jonka suunnittelu etenee nyt vauhdilla. Työllisyysalue -valmisteluun osallistuvat Salon ja Someron kaupungit sekä Kosken ja Marttilan kunnat.

TE-palveluiden uudistus on kokonaisuus, jossa työnhakijoiden ja työnantajien nykyisin valtion vastuulla olevat TE-palvelut siirretään kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alusta. Uudistuksen myötä TE-toimistot lakkautetaan. Tavoitteena on yhdistää valtion ja kuntien resursseja sekä tuoda työllisyydenhoito lähemmäksi sekä kuntalaisia että kunnan muita palveluita.

Uudistuksen myötä kunnille muodostuu uusi laaja palveluvastuu oman alueensa asiakkaista (työnhakijoista ja työnantajista) ja heille tarjottavista palveluista. Lisäksi kuntien vastuu rahoitettavista työttömyysetuuksista tulee muuttumaan. Kunnan vastuu työttömyysturvan rahoituksesta alkaa nykyistä aiemmin ja kasvaa portaittain jo, kun kuntalainen on saanut työttömyysetuutta yli 100 päivää.

Työ- ja elinkeinopalveluita on uuden lainsäädännön mukaan järjestettävä alueilla, jossa työvoimapohjan suuruus on vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen ja työmarkkinoiden kannalta toimiva kokonaisuus. Kuntien tulee ilmoittaa lokakuun loppuun mennessä Työ- ja elinkeinoministeriöön yhteistoiminta-alueista sekä palveluratkaisuista, mm. tulevista toimipisteistä.

Salon alueella suunnitellaan yhteistä työllisyysaluetta Salon ja Someron kaupunkien sekä Marttilan ja Kosken kuntien kesken. Työvoiman määrä on alueella riittävä (28 616 henkilöä vuonna 2021). Lisäksi alue muodostaa luontevan ja yhtenäisen maantieteellisen kokonaisuuden työssäkäynnin ja koulutus- ja elinkeinoelämän kannalta.

Seudulla on pitkät perinteet kuntien välisestä yhteistyöstä. Myös työllisyyspalveluiden osalta on tehty aiemmin yhteistyötä ja tälläkin hetkellä Salon kuntakokeilussa ovat mukana Marttilan ja Kosken kunnat. TE-palveluista siirtyvä tehtäväkenttä on laaja ja kuntakentällä suunnitellaan myös maakunnallista sekä valtakunnallista yhteistyötä eri palveluiden järjestämiseksi.

Alueen yhteisenä haasteena on osaavan työvoiman saaminen paikallisille työmarkkinoille myös tulevaisuudessa. Erityisesti työvoiman osaaminen ja työkyky, elinvoimaisen yritystoiminnan tukeminen sekä riittävä yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneissa työvoima- ja elinkeinopalveluissa.

TE-palveluiden uudistus on yksi Salon kaupunkistrategian merkittävimmistä edunvalvontahankkeista. TE-palveluiden uudistus kuuluu myös Someron kaupunkistrategian ylikunnallisen yhteistyön kärkihankkeisiin.

Alueen kuntalaiset voivat vielä kesäkuun ajan antaa palautetta nykyisistä työvoimapalveluista sekä vaikuttaa tulevaisuudesta suunnitteluun. Palautetta voi antaa Salon kaupungin työllisyyspalveluiden verkkosivulla olevan avoimen kyselomakkeen kautta.

Lisätietoja:
Salon kaupunki, työllisyyspalvelut
Projektipäällikkö Salla Seppälä
050 439 8446, salla.seppala@salo.fi

Someron kaupunki, elinvoimapalvelut
Kehittämispäällikkö Antti Leino
040 126 8272, antti.leino@somero.fi

Kosken ja Marttilan kunnat
Elinkeinoasiantuntija Jaakko Salmi
044 744 9280, jaakko.salmi@marttila.fi