Hyppää sisältöön
Tiedote

Turun ammattikorkeakoulu ja Salon kaupunki allekirjoittivat yhteistyötä kehittävän ja vahvistavan kumppanuussopimuksen

Julkaistu 30.8.2022 12:02

Turun ammattikorkeakoulu (AMK) ja Salon kaupunki ovat tänään allekirjoittaneet jo pitkään jatkunutta yhteistyötä kehittävän ja vahvistavan kumppanuussopimuksen.

Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on kuvata osapuolten yhteinen näkemys kokonaisvaltaisesta ja pitkän aikavälin tavoitteellisesta yhteistyöstä. Tavoitteena on kehittää yhdessä Salon kaupungin ja AMK:n toimintaa, edistää toimivia yhteistyömalleja, lisätä AMK:n näkyvyyttä Salossa sekä tukea Salon elinkeinoelämän kasvua ja kehitystä.

Turun AMK:n ja Salon kaupungin välinen yhteistyö voi liittyä esimerkiksi:

  • Opiskelijoihin ja opintoihin (yhteiset koulutuskokonaisuudet, työharjoittelut, opinnäytetyöt, toimeksiannot, innovaatioprojektit ja opiskelijaryhmävierailut)
  • Salossa toimiviin tai Saloon sijoittuviin yrityksiin
  • Henkilöstöön ja henkilöstön kehittämiseen
  • Alue- ja elinkeinokehittämiseen
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI)

Kuluvan aikana tavoitteena on kehittää kiertotalouden ekosysteemiä sekä hakea uusia hankkeita terveysteknologiaan ja hiilineutraaliuuteen liittyen. TKI-yhteistyössä toteutetaan soveltuvia yhteisiä innovaatio-, tutkimus- ja tuotekehityshankkeita erikseen solmittavien sopimusten mukaisesti.

– Salo on jo pitkään ollut tärkeimpiä kumppaneitamme. On ollut ilo olla mukana siinä käänteessä, mikä kaupungissa on pystytty tekemään viimeisten vuosien kuluessa. Haluamme sopimuksella osoittaa jatkossakin sitoutumistamme kaupungin ja sen alueen työelämän aktiiviseen kehittämiseen, luonnehtii Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila juuri allekirjoitettua sopimusta.

– Kumppanuussopimus tuo yhteistyöhömme pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta muun muassa osaajapulaan ja kansainvälisyyteen liittyen, sopimus myös laajentaa yhteistyökenttää entisestään sekä vakiinnuttaa Turun AMK:n toimipisteen toimintaa Salo IoT Campuksen osaamiskeskittymässä, summaa Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen.

Kumppanuussopimus koskee vuosia 2022–2024 ja samassa yhteydessä allekirjoitettu toimintasuunnitelma kuluvaa vuotta. Turun ammattikorkeakoulun ja Salon kaupungin välistä yhteistyötä koordinoi ohjausryhmä, jossa ovat mukana AMK:n edustajina rehtori Vesa Taatila sekä koulutusjohtajat Juha Kontio ja Anne Isotalo, Salon kaupungilta kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta sekä Yrityssalosta toimitusjohtaja Jyrki Moilanen.

Turun AMK:n tiedote 18.8.2022: Salossa käynnistyy Turun ammattikorkeakoulun historian ensimmäinen englanninkielinen sosionomikoulutus Bachelor of Social Services