Hyppää sisältöön
Tiedote

Vakiovuorojen haku sisä- ja ulkoliikuntapaikoille

Julkaistu 7.2.2022 13:45, Päivitetty 22.4.2022 15:22

Vakiovuorojen hakuajat ulkoliikuntapaikoille v. 2022

  • Kesävuorojen hakuaika on 1.-15.2. (kesäkausi on 2.5.-16.10.). Hakea voi vakiovuoron joko koko kaudelle tai lyhyemmälle jaksolle. Vuorojen haku tapahtuu aina sähköisen tilanvarausohjelman (www.salo.fi/timmi) kautta. Aikaisemmin tulleita hakemuksia emme ota huomioon.

Vakiovuorojen hakuajat sisäliikuntatiloihin v. 2022

  • Kesävuorojen hakuaika on 21.2.-9.3. (kesäkausi on 2.5.-14.8.). Hakea voi vakiovuoron joko koko kaudelle tai lyhyemmälle jaksolle.
  • Talvikaudelle 2022-2023 vuorojen hakuaika on 18.4.-8.5. (talvikausi on 15.8.2022-30.4.2023, jäähallin osalta 8.8.2022-17.4.2023).

    Vuorojen haku tapahtuu aina sähköisen tilanvarausohjelman (www.salo.fi/timmi) kautta. Aikaisemmin tulleita hakemuksia emme ota huomioon.

Näin rekisteröidyt Timmi-käyttäjäksi

1. Yksityishenkilön tulee rekisteröityä käyttäjäksi osoitteessa: www.salo.fi/timmi (yksityishenkilön rekisteröityminen). Yksityishenkilö saa rekisteröinnin jälkeen välittömästi tunnukset.

2. Yhdistyksen edustajan tulee varmistaa, että yhdistys on toimittanut Timmi-käyttöoikeuslomakkeen liikuntapalveluille, ja tämän jälkeen voi rekisteröityä osoitteessa: www.salo.fi/timmi  (organisaation yhteyshenkilön rekisteröityminen). Rekisteröinnin jälkeen saat tunnukset sähköpostiin 3-5 päivän kuluessa.

3. Tunnukset saatuasi voit toimia Timmissä.

4. Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet Timmin käyttöön löydät www.salo.fi/timmi

Vuorojen jako periaatteet

Vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa 27.1.2022 on hyväksytty mm. liikuntapaikkojen vuorojakoperusteet: Liikuntatilojen vuorojen jaon yleiset periaatteet 15.2.2022 alkaen:

Liikuntatilojen vuorojen haun yleiset periaatteet

1) Vakiovuorojen hakuaika määritellään vuosittain liikuntapalveluiden toimesta ja määräaikana anotut vuorot ovat etusijalla. Lajiliittojen kahden ylimmän tason yleisen sarjan joukkueet sekä kaupungin sisäiset käyttäjät anovat vuoronsa ennen yleistä hakuaikaa.

2) Koko kaudelle (talvikausi / kesäkausi) haetut vuorot ovat etusijalla (sisälajit ovat etusijalla saleissa, ulkokentillä ulkolajit).

3) Kaikkien hakemusten tulee tulla liikuntapalvelujen sähköisen tilanvarausohjelman kautta, poikkeuksena suuret tapahtumat, jotka haetaan erillisillä lomakkeilla.

4) Vuoroja haettaessa, hakijan tulee hakemuksessaan antaa liikuntapalveluille kaikki pyydetyt tiedot, joita ovat: yhdistyksen/anojan nimi, harjoitusryhmän nimi, ikäluokka, ryhmän koko, laji, sarjajoukkueilla sarjataso (mikäli tiedossa), sekä yli 19-vuotiaiden osalta, onko kyseessä lajiliiton organisoima kilpaurheilutoiminta. Mikäli kyseessä on vammaisryhmä, tulee vuorohakemuksessa (lisätiedot) perustella ryhmän oikeus maksuttomaan vuoroon.

5) Anottavan tilan koko tulee suhteuttaa harjoitusryhmän kokoon / lajin tarpeisiin.

6) Vapaaksi jääneitä vuoroja voi hakea koko kauden ajan. Varatut vuorot näkyvät liikuntapalvelujen nettisivujen kautta sähköisessä tilanvarausohjelmassa.

7) Vuorojen hinnat ja laskutusperiaatteet ovat liikuntapalvelujen voimassa olevan hinnaston mukaiset. Varaus tulee perua, ellei sitä käytetä.

8) Myönnettyä vakiovuoroa ei saa antaa eteenpäin toiselle seuralle tai käyttäjäryhmälle. Mikäli seurat haluavat keskenään vaihtaa vuoron kertaluontoisesti, voi yksittäisen vuoron vaihtaa, mikäli molemmat vaihtuvat vuorot ovat maksuttomia tai maksullisia. Lasten maksutonta vuoroa ei saa antaa aikuisille. Vakiovuorojen vaihtamisesta tulee aina sopia liikuntapalveluiden kanssa.

Liikuntatilojen vuorojen jaon yleiset periaatteet

1) Vuoroja jaettaessa tilojen liikuntakäyttö on etusijalla muuhun käyttöön nähden

2) Lasten ja nuorten (peruskouluikäiset) vuorot pyritään sijoittamaan alkuiltaan ja päättymään viimeistään klo 21 mennessä.

3) Lajiharjoitukset menevät pääsääntöisesti oheisharjoitteluvuorojen edelle

4) Kilpalajeille pyritään myöntämään ensisijaisesti vuoroja tiloihin, jotka vastaavat niiden kilpailuolosuhteita. Harrastajaryhmille ja muille käyttäjille pyritään myöntämään vuoroja tiloista, jotka sopivat ryhmän tarpeisiin. Saman lajin vuoroja pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan samoihin saleihin ja peräkkäisiin vuoroihin.

5) Vakiovuorojen kesto on tilasta, lajista ja tasosta riippuen 45 min – 2 t (liikuntasaleissa yleisimmin 1 t 15 min), jolloin mahdollisimman moni hakija saa vuoron. Uimahallissa vuorot voivat olla tätäkin lyhyempiä. Vuoron varanneella on oikeus käyttää vain hänelle myönnettyä tilaa. Vuorojen maksimikestot eivät koske yksittäisvuoroja eli kilpailuja, otteluita ja turnauksia, joissa varausten kestot voivat olla pidempiä.

6) Liikuntapalveluilla on oikeus muuttaa vuoroja hyväksyttäessä anottuja aikoja ja tiloja. Liikuntapalveluilla on oikeus puuttua vajaakäytöllä oleviin / käyttämättömiin vuoroihin vuorojakoa muuttamalla tai perumalla myönnetty vuoro.

7) Liikuntapalveluilla on oikeus perua vakiovuoro, mikäli käyttäjä on toiminut vastoin sääntöjä tai käyttäjällä on suorittamattomia velvoitteita Salon kaupungille.

8) Erilaiset tapahtumat (esim. konsertit) menevät harjoitusvuorojen edelle. Tapahtumat on varattava liikuntahalleissa, jäähallissa ja uimahallissa viimeistään 4 viikkoa ennakkoon.

9) Halikon ja Perniön liikuntahallit sekä koulujen salit ovat ensisijaisesti koulujen käytössä arkisin klo 16 asti. Koulujen ja päiväkotien tapahtumat menevät koulujen saleissa harjoitusvuorojen edelle ja ne on varattava viimeistään 2 viikkoa ennakkoon.

10) Ottelut/turnaukset menevät pääsääntöisesti harjoitusvuorojen edelle ja ne on varattava mahdollisimman ajoissa. Ottelut tulee pyrkiä järjestämään ensisijaisesti omien harjoitusvuorojen ajankohtana tai muulloin kuin muiden yhdistysten harjoitusvuorojen aikana.

Vuorojen myöntämisjärjestys eri käyttäjille

1. Liikuntapalveluiden ohjattu liikunta kuntalaisille (seuratoiminta huomioiden)

2. Kansalaisopiston ohjattu liikunta kuntalaisille (seuratoiminta huomioiden)

3. Kahden ylimmän sarjatason joukkueet yleisessä sarjassa, ylin sarja etusijalla

4. Urheiluseurojen ja yhdistysten järjestämä alle 19-vuotiaiden ohjattu liikunta sekä aikuisten kilpaurheilutoiminta (lajiliittojen organisoima)

• yhdistykset, jotka järjestävät lasten/nuorten ohjattua liikuntaa, ovat etusijalla vuorojen jaossa

• yleisenä periaatteena jaetaan enintään 3 lajiharjoitusvuoroa / ryhmä / viikko yli 12-vuotiaille, tätä nuoremmille enintään 2 lajiharjoitusvuoroa/ryhmä /viikko. Mikäli tilat riittävät, vuoroja voidaan jakaa enemmän.

5. Urheiluseurojen ja yhdistysten järjestämä yli 19-vuotiaiden harrasteliikunta sekä yritysten, yksityisten ja muiden käyttäjien liikuntatoiminta

6. Lasten ja nuorten vuorot, muu kuin liikuntatoiminta

7. Aikuisten vuorot, muu kuin liikuntatoiminta

Vuorojen jako periaatteet 15 2 2022 alkaen (pdf) (120,87 Kt)