Hyppää sisältöön
Tiedote

Valtuusto hyväksyi kaupunkistrategian ja vuoden 2023 talousarvion

Julkaistu 12.12.2022 20:15

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi juuri päättyneessä kokouksessaan Salon kaupunkistrategian vuosille 2023-2030 sekä talousarvion vuodelle 2023, taloussuunnitelman vuosille 2023-2035 ja investointisuunnitelman vuosille 2023-2027.

Kaupunkistrategia hyväksyttiin muutoksitta. Kahdesta kirjauksesta äänestettiin eli Tunnin junaa ehdotettiin poistettavaksi edunvalvontahankkeista ja hiilineutraaliustavoitetta ehdotettiin muutettavaksi vuodesta 2035 vuoteen 2050.

Talousarvioon tuli vain muutamia pieniä muutoksia. Toinen vuodelle 2024 suunnitelluista vakinaisista nuoriso-ohjaajan tehtävistä siirrettiin vuodelle 2023 ja lisäksi perustettiin puolen vuoden määräaikainen nuoriso-ohjaajan tehtävä yläkoulujen nuorisotyöhön.

Sivistyspalveluiden ostopalveluihin lisättiin 50 000 euron määräraha koulujen uintiopetukseen ja 42 000 euron määräraha varhaiskasvatuspalveluiden työntekijöiden vaaterahaksi. Lisäksi Klippulan käytön suunnitteluun lisättiin 20 000 euron määräraha ja jäähallin suunnitteluraha vähennettiin 500 000 eurosta 300 000 euroon.

Kulttuurin ja liikunnan tila- ja muiden tarpeiden kattavaan selvitys- ja suunnittelutyöhön esitettiin 100 000 euron määrärahaa, mutta esitys kaatui äänin 29-22. Vastaavan sisältöinen ponsiesitys kyseisen selvityksen tekemisestä kaupungin omana työnä hyväksyttiin äänin 47 puolesta, 3 vastaan ja yksi tyhjä.