Hyppää sisältöön
Tiedote

Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset 7.12.2022

Julkaistu 7.12.2022 13:17

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui keskiviikkona 7.12.2022. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa on 1 931,7 miljoonaa euroa. Talousarvion vuosikate on 50,4 milj. euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueiden rahoitusta koskevaan lakiin on valmisteilla muutoksia, joiden perusteella vuoden 2023 aikana oltaisiin tekemässä rahoituksen tarkistus kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Koska lakia ei talousarviota laadittaessa ole vielä vahvistettu, ei kertaerää ole mahdollista sisällyttää nyt esitettävään talousarvioon.

Talousarvio vuodelle 2023 on 98,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Aluehallitus käsitteli talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023 – 2025 kokouksessaan 29.11.2022 ja päätti palauttaa sen uudelleen valmisteluun.

Talousarvioaineistoon on marraskuun lopun kokouksen jälkeen valmisteltu täydennetyt tulosaluekohtaiset kuvaukset talousarviovuoden toiminnasta. Tulosalueille tullaan laatimaan erilliset käyttösuunnitelmat talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Talousarvioon on kuvattu myös talousarviovuoteen 2023 kohdistuvat keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot. Riskejä on tarkasteltu haltuunoton riskeinä, henkilöstöriskeinä, toiminnallisina riskeinä, taloudellisina riskeinä sekä valmiuden ja varautumisen riskeinä.

Koska nyt laadittuun talousarvioesitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä niin rahoituksen kuin toiminnan kustannustenkin osalta, valmistaudutaan talousarviota päivittämään edellä mainittujen tietojen täsmentyessä. Tiedot täsmentyvät viimeistään 30.6.2023 mennessä.

Syksyn mittaan päivitetty Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntö hyväksyttiin aluehallituksessa ja se lähetetään aluevaltuustolle jatkokäsittelyyn. Viimeisimpänä hallintosääntöön on jatkovalmistelussa tehty yksittäisiä tarkennuksia muun muassa palkkioiden maksuja sekä tulosalueiden johtajien tehtäviä koskeviin kohtiin.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon tehtiin neljä henkilömuutosta ja tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunnan kokoonpanoon yksi henkilömuutos. Myös aluehallituksen sekä aluehallituksen konserni- ja toimitilajaoksen varajäsenyyksiin tehtiin henkilömuutokset.

Aluehallituksen esityslista liitteineen on kokonaisuudessaan nähtävillä hyvinvointialueen verkkosivupalvelussa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kokouksen 7.12.2022 esityslista. 

Muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.