Hyppää sisältöön
Tiedote

Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 11.10.2022

Julkaistu 12.10.2022 10:20

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 11.10.2022. Kokouksessa käytiin keskustelua muun muassa hyvinvointialueen varautumisesta ja valmiudesta. Hyvinvointialueen toiminnan jatkuvuus tulee turvata kaikissa tilanteissa. Erilaisia häiriötilanteita ajatellen hyvinvointialueelle on aiemmin perustettu valtakunnallisten periaatteiden mukaisesti Länsi-Suomen sote-valmiuskeskus (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus 20.9.2022). Varautuminen edellyttää huolellista valmiussuunnittelua yhteistyössä kuntien ja koko yhteistyöalueen kanssa.

Lisäksi aluehallitus kävi lähetekeskustelun hyvinvointialueelle luonnosteltavista viestintäperiaatteista ja visuaalisesta ilmeestä. Hyvinvointialueen visuaalisuudesta on tarkoitus päättää marraskuussa.

Kokouksessa tehtiin päätös avata ulkoiseen hakuun pelastuspalvelujen tulosaluejohtajan virka, linkki Kuntarekryyn. 

Ruokapalvelut hyvinvointialueella

Aluehallitus kävi keskustelun ruokapalvelutuotannon järjestämisestä hyvinvointialueella. Hyvinvointialueelle on siirtymässä useita valmistuskeittiöitä: 34 kuntien operoimaa, kahdeksan kilpailutuksen perusteella ulkoistettua sekä 11 Kaarea Oy:n operoimaa. Kaarea toimii sidosyksikkönä kunnille sekä tulevalle hyvinvointialueelle. Aluehallitus päättää käynnistää liikkeen luovutusta koskevan neuvottelun kuntien operoiman ruokapalvelutuotannon siirtämiseksi hyvinvointialueen sidosyksikkö Kaarea Oy:lle. Asia on käsitelty hyvinvointialueen yhteistoimintakokouksessa lokakuun alussa. Henkilöstöä informoidaan valmistelun ja päätöksenteon edetessä. Suunnitelmana on käsitellä ruokapalveluihin liittyvää liikkeenluovutusta marraskuussa aluehallituksessa.

Asiakasmaksujen määräytymisen perusteista päättää valtuusto

Aluehallitus jatkoi keskustelua hyvinvointialueen asiakasmaksujen määräytymisen perusteista. Asiasta päättää aluevaltuusto. Hyvinvointialueuudistukseen liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset maksut, korvaukset tai palkkiot harmonisoidaan. Lain mukaan asiakasmaksu on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Aluehallitus esittää hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien asiakasmaksujen määräytymisperusteita aluevaltuustolle. Esitykseen tehtiin kokouksessa kaksi kannatettua muutosesitystä. Lopputuloksena esitystä muutettiin niin, että terveyskeskusmaksusta ja TYKS:n päivystys- sekä poliklinikkamaksusta vapautetaan rintamaveteraanit, rintamapalvelutunnuksen saaneet (Kela-kortissa merkintä R), sotainvalidit tai sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat ja terveyskeskusmaksusta vapautetaan takuueläkkeen saajat tai voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen käynnin yhteydessä esittävät asiakkaat. Peruuttamattomista ajoista peritään maksu myös näiltä asiakkailta.

Aluehallituksen asialistalla olleet muut aiheet hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisilla verkkosivuilla, aluehallituksen kokouksen 11.10.2022 esityslista. 

Hallituksen seuraava kokous on 14.10.2022, ja kokouksen esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkopalvelussa. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa allekirjoittamisen jälkeen.