Hyppää sisältöön
Tiedote

Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 15.11.2022

Julkaistu 16.11.2022 08:48

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 15.11. Aluehallitus päätti:

 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön vastaanottamisesta. Hyvinvointialueelle siirtyy noin 23 000 eri alojen ammattilaista (30.6.2022 tilanne). Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella 1.1.2023, kun hyvinvointialue aloittaa. Henkilöstötilanne päivitetään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa.
 • Hyvinvointialuejohtajan kokouksessa tekemän päätösesityksen mukaisesti hyvinvointialue vastaanottaa kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvän ruokapalvelutuotannon henkilökunnan Turun kaupunkia lukuun ottamatta ja edelleen liikkeen luovuttaa sen Kaarea Oy:lle samanaikaisesti 1.1.2023.
  Turun kaupungin sekä Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän osalta neuvotteluja jatketaan Kaarea Oy:n kanssa.
 • Varsinais-Suomen sovittelutoimiston toiminnan siirrosta Turun kaupungilta hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa on kyse maksuttomasta palvelusta, jossa rikoksesta epäilty ja rikoksen uhri voivat puolueettoman sovittelijan välityksellä käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä sopimaan niiden hyvittämisestä.
 • Sosiaali- ja perusterveydenhuollon asiakas-/potilastietojärjestelmän määrittelyvaiheen noin 362 000 euron kokonaiskustannuksista hankinnan aloittamiseksi ja kilpailuttamiseksi.
 • Esittää aluevaltuustolle, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle avataan hyvinvointialuetodistusohjelma, vaihtoehtoisesti kuntatodistusohjelma OP Yrityspankki Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n, Kuntarahoitus Oyj:n ja Danske Bank Oyj:n kanssa. Rahoittajakohtaiseksi luottolimiitiksi esitetään asetettavaksi 180,0 milj. euroa.

Aluehallituksen puheenjohtaja ilmoitti käyttäneensä otto-oikeutta virkanimityksiä koskeviin viranhaltijapäätöksiin. Nämä virkanimitykset käsitellään uudelleen.
Tällä hetkellä avoinna olevat hyvinvointialueen sisäisessä haussa olevat tehtävät ovat nähtävissä hyvinvointialueen väliaikaisilla verkkosivuilla.

Aluevaltuustolle uusittu esitys asiakasmaksujen määräytymisperusteista

Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti aluevaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteet:

 1. terveyspalveluissa (liite 1)
 2. ikääntyneiden palveluissa (liite 3 ja liite 4)
 3. lastensuojelussa elatusmaksun määrittämisen kautta (liite 6 ja liite 7)
 4. lapsiperheiden kotipalvelussa (liite 8)
 5. vammaispalveluissa (liite 9)
 6. sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa (liite 10)

Lisäksi hallitus edellytti, että 30.9.2023 mennessä laaditaan selvitys vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen omavastuiden yhdenvertaisuudesta.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä useat sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset kunnalliset maksut, korvaukset tai palkkiot on tarpeen harmonisoida. Lain mukaan asiakasmaksut ovat enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisia.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuotot tulevat olemaan ennakkoarvioiden mukaan noin 144 miljoonaa euroa vuodessa.

Nykyisten toimijoiden terveyspalvelujen asiakasmaksuissa on hyvin vähäistä vaihtelua ja maksut ovat palveluiden tuottamiskustannuksiin nähden pääsääntöisesti pieniä. Sen sijaan kuntien ja kuntayhtymien ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksuissa ja palvelujen sisällöissä on vaihtelua.

Aluevaltuusto käsittelee asiakasmaksuja marraskuun kokouksessaan uudelleen. Asia oli esillä ensimmäisen kerran lokakuun valtuustossa.

Aluehallituksen esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä hyvinvointialueen verkkopalvelussa. 
Hallituksen seuraava kokous on keskiviikkona 23.11.2022, ja kokouksen esityslista julkaistaan em. verkkopalvelussa.

Kokousten pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa allekirjoittamisen jälkeen.