Hyppää sisältöön
Tiedote

Varsinais-Suomen aluehallituksen kokouksen päätökset tiistaina 25.10.2022

Julkaistu 26.10.2022 11:01, Päivitetty 26.10.2022 11:18

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus kokoontui 25.10.

Järjestöavustusten haku auki 27.10.-11.11.2022

Aluehallitus käsitteli vuoden 2023 järjestöavustusten hakuohjeita ja aikataulua. Haku hyvinvointialueen järjestöavustuksiin aukeaa 27.10. ja päättyy 11.11.2022. Kokouksessa tehtiin ohjeisiin pieniä täsmennyksiä. Lisätietoja ja hakuohjeet. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteena on turvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset siirtymävaiheessa. Toiminta-avustukset kohdentuvat vuonna 2023 niihin järjestöihin, joita kuntaorganisaatiot ovat avustaneet. Lisäksi huomioon otetaan ne järjestöt, joiden toiminta on koronaepidemian vuoksi rajoittunut niin, ettei avustuksia ole myönnetty vuosien 2021-2022 aikana. Avustusten myöntämisestä päättää aluehallitus joulukuussa.

Tyks/sairaalapalvelut-tulosalueen johtajavalinta

Aluehallitus päätti kutsua kaksi Tyks/sairaalapalveluiden johtajan virkaa hakenutta haastateltavakseen: Satakunnan sairaanhoitopiirin vs. johtajan Petteri Lankisen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtajan Mikko Pietilän.

Tyks/sairaalapalvelut-tulosalueella työskentelee vuoden 2023 alusta lähtien noin 9 500 ammattilaista. Tehtävään saatiin kaikkiaan kahdeksan hakemusta. Virka oli julkisessa haussa syyskuussa 2022. Hyvinvointialueuudistukseen liittyvässä sisäisessä ilmoittautumis-/hakumenettelyssä aiemmin tänä vuonna valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan.

Aluehallituksen kokousajat vuonna 2023

Aluehallitus päätti kokoontua joka tiistai aikavälillä 10.1.-20.6.2023 lukuun ottamatta seuraavia päiviä: 21.2., 14.3., 11.4., 16.5. ja 13.6.2023.
Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuuston kokousaikoja vuodelle 2023 niin, että valtuusto kokoontuisi heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta kerran kuussa. Valtuusto päättää kokousajoistaan myöhemmin.

Aluehallituksen asialistalla olleet muut aiheet hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä hyvinvointialueen verkkopalvelussa.  
Hallituksen seuraava kokous on 1.11.2022, ja kokouksen esityslista julkaistaan em. verkkopalvelussa. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa allekirjoittamisen jälkeen.