Hyppää sisältöön
Tiedote

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset tiistaina 13.12.2022

Julkaistu 14.12.2022 09:27

Aluehallitus asetti tiistain kokouksessaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan toimikaudeksi 2023 – 2025 ja valitsi toimikunnan jäsenet. Puheenjohtajaksi valittiin Sirkku Jyrkkiö, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Carl-Olof Pirttikangas ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Helena Lapinleimu.

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävällä hyvinvointialueella tulee olla vähintään yksi alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, jonka asettaa hyvinvointialueen aluehallitus. Toimikunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida ennakolta lääketieteellisten tutkimushankkeiden eettistä hyväksyttävyyttä ja antaa tästä tutkimuslain mukainen kansallinen lausunto.

Toimikunnalla on myös biopankkilakiin, kudoslakiin, sekä lakiin lääkinnällisistä laitteista perustuvia lausunnonantotehtäviä. Toimikunnan lausunnot ovat maksullisia. Toimikunnan toiminta-alue kattaa yhteistyöalueen, eli Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Vammaispalvelujen henkilökohtaisille avustajille tuntikorotus

Vammaispalvelulain mukaisille henkilökohtaisille avustajille aluehallitus hyväksyi 11,38 euron perustuntipalkan. Tuntipalkka nousee 12,55 euroon, jos avustajan tehtäviin sisältyy vaativia tehtäviä. Lisäksi maksetaan ilta- yö- ja viikonloppulisiä.

Ensi vuonna palkka on yhdenmukainen kaikissa Varsinais-Suomen alueella työskenteleville henkilökohtaisille avustajille. Päätettyä matalampi tuntipalkan perustaso on tällä hetkellä käytössä 16 kunnassa, kahdessa kunnassa perustaso on sama ja yhdeksässä kunnassa tuntipalkan perustaso on nykyisin korkeampi.

Ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistus käyttöön

Aluehallitus päätti ottaa Varsinais-Suomen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistuksen käyttöön 1.1.2023. Täydentävää toimeentulotukea myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan tai perheen erityistilanteesta johtuviin menoihin.

Täydentävään toimeentulotukeen oikeuttavina menoina otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ohjeistuksessa linjataan täydentävällä toimeentulotuella huomioitavien menojen enimmäismäärä. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkempia myöntämisperusteita ja tuen euromääräisiä rajoja ei ole tarkoituksenmukaista tarkemmin määritellä, koska ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen perustuu yksilökohtaiseen harkintaan.

Aluehallituksen esityslista liitteineen on kokonaisuudessaan nähtävillä hyvinvointialueen verkkopalvelussa.

Vaikuttamistoimielinten puheenjohtajiston nimeämisasia poistettiin listalta ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Muut asiat, joita ei erikseen mainita tässä tiedotteessa, hyväksyttiin esityksen mukaisesti.