Hyppää sisältöön
Tiedote

Varsinais-Suomen aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään 2. maaliskuuta

Julkaistu 17.2.2022 12:57

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallinto aloittaa työnsä muutaman viikon päästä. Aluevaltuuston 79 jäsentä kokoontuvat ensimmäiseen kokoukseensa 2. maaliskuuta. Väliaikainen valmistelutoimielin on syksystä 2021 saakka valmistellut tiivistahtisesti aluevaltuustolle päätettäväksi asioita.  

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäistä kokousta. Aluevaltuuston 2.3. kokouksessa on tarkoitus muun muassa valita:

 • valtuuston puheenjohtaja sekä ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja
 • aluehallitukseen 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 • hallituksen jäsenistä aluehallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
 • aluehallituksen konsernijaostoon 8 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • aluevaltuuston vaalilautakuntaan 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • tarkastuslautakuntaan 8 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • kansalliskielilautakuntaan 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • lasten ja nuorten palveluiden valmistelulautakuntaan 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • työikäisten palveluiden valmistelulautakuntaan 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • ikääntyvien palveluiden valmistelulautakuntaan 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • pelastustoimen palveluiden valmistelulautakuntaan 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Aluevaltuuston on lisäksi tarkoitus päättää ensimmäisessä kokouksessaan hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta.

Aluevaltuuston kokousaineistot julkaistaan myöhemmin osoitteessa.

Suunnitelma henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueelle etenee

 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on selvittää hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotus henkilöstön siirtämisestä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja henkilöstöä on siirtymässä hyvinvointialueelle. Suunnitelmaa valmistellaan aluevaltuuston käsittelyyn kevään aikana.

Suunnitelmaa on käsitelty tammikuussa luovuttavien organisaatioiden HR-vastuuhenkilöiden kokouksessa, henkilöstöfoorumissa sekä väliaikaisen toimielimen yhteistoimintakokouksessa. Lisäksi luonnos on toimitettu luovuttaviin organisaatioihin käsiteltäväksi osana jatkuvaa yhteistoimintaa.

Henkilöstön siirtoa koskevassa suunnitelmassa kuvataan sitä, miten henkilöstö vuodenvaihteessa siirtyy nykyisiltä työnantajilta hyvinvointialueen työntekijöiksi. Lähtökohtaisesti henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella ja vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueelle.

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä. Henkilöt yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa yhteistoimintamenettelyssä. Luovutuksen piiriin kuuluvat sekä vakinaiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.

Lisäksi väliaikaisen valmistelutoimielimen 15.2. kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ICT-muutossuunnitelmaa.
 • Kuluneen talven aikana on kartoitettu ICT-toimintoja laajasti. On priorisoitu kaikkein kriittisimmät työt, jotka tulee saada valmiiksi kuluvan vuoden aikana, jotta hyvinvointialueen toiminta voidaan tässä mielessä turvata 1.1.2023 alkaen. Vate valtuutti valmistelujohtajan hakemaan valtionavustuksen ennakkomaksatusta kaikkiaan noin 11,98 miljoonan euron arvosta kriittisimpien ICT-muutosten toteuttamiseksi
 • Vate valtuutti tilaamaan hyvinvointialueen ICT-muutostyöt 2M-IT:ltä.
 • Vate teki päätösesityksen hallintosäännöstä, joka tulee aluevaltuuston päätettäväksi 2.3.2022. Hallintosääntöä on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä helmikuun puolivälissä ja se tuodaan aluevaltuuston käsiteltäväksi eri vaiheissa kuluvaa vuotta. Nyt käsittelyssä olleessa hallintosäännössä määritellään hyvinvointialueen organisaation ylätaso eli käytännössä lähinnä toimielimet.
 • Vate esittää aluevaltuustolle, että väliaikaisena valmistelujohtajana toimiva Antti Parpo toimisi määräaikaisena hyvinvointialuejohtajana, kunnes varsinainen viranhaltija valitaan ja on aloittanut tehtävässään.
 • Vate päätti merkitä Sarastia Oy:n osakkeita 6 510 eurolla. Tämä mahdollistaa hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelussa tarvittaessa hankkimaan palvelua ao palvelutarjoajalta.
 • Aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 2.3. ja toinen kokous keskiviikkona 30.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuu vielä kerran ennen kuin aluehallinto maaliskuussa aloittaa.

Lisätietoja: Valmistelujohtaja Antti Parpo  https://vshyvinvointialue.fi/yhteystiedot/