Hyppää sisältöön
Tiedote

Varsinais-Suomen aluevaltuuston kokouksen päätökset keskiviikkona 21.9.2022

Julkaistu 22.9.2022 07:39

Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontui 21.9.2022. Aluevaltuuston listalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kokouksessa mm.

Hyvinvointialueen strategia hyväksytty

Aluevaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen strategian. Hyvinvointialueemme olemassaolon tarkoitus on kiteytetty virkkeeseen Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Arvot muodostavat yhteisen tekemisen perustan. Hyvinvointialueelle on henkilöstökyselyn ja laajojen sidosryhmien yhteisten keskustelujen myötä kiteytetty kolme arvoa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella toimimme yhdessä:

 • Arvostavan yhdenvertaisesti – Pidämme huolta jokaisesta.
  Tarjoamme palveluja tarpeiden mukaan; yhdenvertaisesti, yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti
 • Vastuullisen vaikuttavasti – Osaamme asiamme.
  Teemme tuloksekasta työtä ja tutkimusta. Käytämme varoja aidosti vaikuttaviin kohteisiin ja uudistamme rohkeasti. Parannamme yhteiskuntaa ja ympäristöämme
 • Ystävällisesti ammattitaidolla – Kohtaamme ihmiset ihmisinä;
  varsinaissuomalaisella ystävyydellä ja ammattitaidolla. Kuuntelemme ja otamme erilaiset mielipiteet huomioon päätöksenteossa

Kunnianhimoisesti kohti tulevia vuosia

Hyvinvointialueen visiona on tulevina vuosina olla ystävällisin ja vaikuttavin, ammattilaisten arvostama yliopistollinen hyvinvointialue. Turvaamme yhdessä kumppaniemme kanssa terveyttä ja hyvinvointia kaikille varsinaissuomalaisille, kaksikielisesti.

 • Visiomme jokaisella sanalla on merkitystä ja valinnat on tehty henkilöstön, päättäjien ja sidosryhmien kanssa yhdessä keskustellen. Haluamme turvata hyvinvointia nimenomaan yhdessä kumppaniemme kanssa ja tehdä sen kaksikielisesti. Yliopistollisuus erottaa meidät useimmista muista hyvinvointialueista, kertoo strategiatyössä tiiviisti vuoden alusta saakka mukana ollut hankejohtaja Katariina Kauniskangas.

Strategian työstämiseen on kuluvan vuoden aikana eri tavoin osallistunut kyselyjen, työpajojen ja foorumeiden kautta kaikkiaan tuhansia varsinaissuomalaisia. Aluehallitus ja aluevaltuusto ovat käsitelleet strategiaa ensimmäisen kerran keväällä 2022.

Painopisteemme loppuvuodelle

Nyt hyväksyttiin ylätason strategia, joka osoittaa vuodenvaihteessa aloittavalle hyvinvointialueelle suunnan ja valitsee painopisteet.

 • Kaikkein tärkeitä tämän loppuvuoden aikana on varmistaa se, että palvelut jatkuvat ja homma toimii, kiteyttää elokuussa hyvinvointialueen johtajana aloittanut Tarmo Martikainen

Loppuvuoden 2022 painopistenä on, että muutoksessa ei synny katkoja kansalaisten palveluihin eikä häiriöitä palkanmaksuun, sosiaalietuuksien maksuun, hyvinvointialueen laskujen maksuun tai asiakasmaksujen keräämiseen.

Hyvinvointialueen varsinaisiin palveluihin pureutuva niin sanottu palvelustrategia valmistuu ensi vuonna.

Strategia-aineisto on julkaistu hyvinvointialueen verkkosivulla suomeksi ja ruotsiksi.

Esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa Esityslistahaku (tweb.fi).

Aluevaltuuston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26.10.2022. Esityslista julkaistaan neljä päivää ennen kokousta verkkopalvelussa: Esityslistahaku (tweb.fi). Aluevaltuuston pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa allekirjoittamisen jälkeen.