Hyppää sisältöön
Tiedote

Varsinais-Suomen aluevaltuuston kokouksen päätökset keskiviikkona 23.11.2022

Julkaistu 24.11.2022 09:13

Varsinais-Suomen aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen palvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteista kokouksessaan 23.11.2022.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuotot tulevat olemaan ennakkoarvioiden mukaan 144 miljoonaa euroa vuodessa. Hyvinvointialueuudistukseen liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset maksut, korvaukset tai palkkiot harmonisoidaan. Lain mukaan asiakasmaksu on enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Terveyspalveluiden asiakasmaksut

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen terveyspalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2023 ja yhteenveto kuluvan vuoden maksuista on esitetty liitteessä 1. Nykyiset kuntien ja kuntayhtymien käytössä olevat maksuvapautukset perusteineen ovat liitteessä 2.

Asiakasmaksua ei peritä seuraavilta asiakkailta: rintamaveteraanit, rintamapalvelutunnuksen saaneet (Kela-kortissa merkintä R), sotainvalidit, sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat, takuueläkkeen saajat ja käynnin yhteydessä voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen esittävät asiakkaat. Peruuttamattomista, käyttämättä jääneistä ajoista peritään maksu myös näiltä asiakkailta.

Asiakasmaksuvapautuksista tehtiin kokouksessa kaksi muutosesitystä. Valtuutettu Maarit Koiviston (Vas.) ja valtuutettu Niina Alhon (SDP) esityksistä äänestettiin. Pohjaesitys tuli valtuuston päätökseksi.

Ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksut

Osa ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksuista on tulosidonnaisia ja maksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Yhteenveto kunnissa tällä hetkellä käytössä olevista maksuvapautuksista löytyy liitteestä 5.

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksua määriteltäessä asiakkaan maksukyvyn lisäksi huomioidaan asiakkaan perheen koko ja palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrä. Asiakasmaksua määritettäessä noudatetaan säädöksiä huomioitavien tulojen, vähennysten ja muiden säädettyjen asioiden osalta.

Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettava hoidon maksujen määräytymisperusteet on esitetty liitteessä 3. Ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen löytyvät liitteessä 4.
Lasten ja nuorten palvelujen asiakasmaksut

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääosin maksuttomia tai niiden maksuperusteet on määritetty laissa. Lapsiperheiden kotipalveluja järjestetään tällä hetkellä Varsinais-Suomessa useilla eri tavoilla: omana tuotantona, ostopalveluna ja palveluseteleillä. Yhteenveto vuoden 2022 lastensuojelun asiakasmaksujen menettelystä on esitetty liitteessä 6.

Lastensuojelun perinnän määräytymisperusteet löytyvät liitteestä 7. Sosiaalihuollon lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluiden asiakasmaksut vuonna 2023 esitetään liitteessä 8.

Vammaispalveluiden asiakasmaksut

Vammaispalveluiden asiakasmaksut koskevat mm. lyhytaikaista tutkimus- ja kuntoutushoitoa, pitkäaikaista laitoshoitoa ja laitoskuntoutusta sekä palveluasumista. Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen löytyvät liitteestä 9.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten omavastuuosuudet liitteessä 10.

Valtuutettu Lauri Heikkilä (PS) teki muutosehdotuksen, jonka mukaan päätökseen lisätään, että omaishoidettavat vapautetaan asiakasmaksuista omaishoitajien lakisääteisten kuukausittaisten vapaapäivien ajalta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Aluevaltuusto päätti myös ensihoidon palvelutasopäätöksestä vuodelle 2023

Pelastustoimen palvelutasopäätöksenä noudatetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan palvelutasopäätöstä 12.11.2020. Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu aloitetaan lain määrittelemä siirtymäaika huomioiden. Pelastustoimen asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen esitetään tässä liitteessä.

Kaikki kokouksen liitteet ovat luettavissa tästä linkistä.

Muut aluevaltuuston 23.11.2022 kokouksessa esillä olleet asiat.

Aluevaltuuston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.12.2022. Talousarviokäsittelyn vuoksi kokous alkaa jo klo 15 alkaen.

Esityslista on kokonaisuudessaan nähtävillä hyvinvointialueen verkkopalvelussa. Esityslista julkaistaan neljä päivää ennen kokousta em. verkkopalvelussa. Aluevaltuuston pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa allekirjoittamisen jälkeen.