Hyppää sisältöön
Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston päätökset 14.12.2022

Julkaistu 15.12.2022 08:34, Päivitetty 15.12.2022 09:59

Aluevaltuuston puheenjohtaja vaihtuu ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 25 hyväksyttiin. Valmistelevien lautakuntien tilalle tuleviin lautakuntiin valittiin jäsenet ja aluehallitukseen sekä jaostoihin tehtiin henkilömuutoksia.

Varsinais-Suomen aluevaltuusto saa vuoden vaihtuessa uuden puheenjohtajan. Tehtävää maaliskuun 2. päivänä pidetystä ensimmäisestä kokouksesta lähtien hoitaneen Ari Korhosen (sd.) tilalla aloittaa Aki Lindén (sd.). Myös aluehallitukseen, lautakuntiin ja jaostoihin hyväksyttiin lukuisia henkilömuutoksia.

Myös aluehallitukseen hyväksyttiin kokoonpanomuutos, kun aluehallituksen varajäsen Jaakko Lindfors (vas.) on pyytänyt eroa tehtävään. Aluehallituksen konserni- ja toimitilajaoston kokoonpanoon hyväksyttiin lukuisia muutoksia. Muun muassa Sini Ruohoselle (kok.) myönnettiin ero konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtajan tehtävästä ja Sanna Paasikivelle (ps.) varapuheenjohtajan tehtävästä. Kokoonpanomuutoksia kirjattiin myös vaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunnan kokoonpanoihin.

Talouden alijäämä katettava muutosohjelmalla vuoteen 2025 mennessä

Aluevaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 25 ja vahvisti talousjohtajan pitkäaikaisten lainojen lainanottovaltuudeksi 86,3 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvioesitys on 98 581 300 euroa alijäämäinen. Rahoituslakien muutosten toteutuessa taloussuunnitelman tasapainotustarve pienenisi noin 62,5 miljoonaan euroon. Alijäämä tulee kattaa taloussuunnitelmakauden eli vuoden 2025 loppuun mennessä ja vaatii toteutuakseen selkeän muutosohjelman.

Talousarvion toimintakulut ovat 2 336,2 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa on 1 931,7 miljoonaa euroa ja Varsinais-Suomen osuus koko maan rahoituksesta on 8,56 %. Talousarvion vuosikate on 50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Korjattu talousarvio tulossa vuonna 2023

Lakiin hyvinvointialueiden rahoituksesta on valmisteilla muutoksia, joiden perusteella vuoden 2023 aikana oltaisiin tekemässä rahoituksen tarkistus kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua. Tämä niin sanottu kertaerä olisi mahdollista kirjata tilivuodelle 2023 talousarviomuutoksena.

On hyvin todennäköistä, että vuodelle 2023 tullaan tekemään korjattu talousarvio. Koska lakia ei ole vielä vahvistettu, ei kertaerää ole mahdollista sisällyttää nyt hyväksyttyyn talousarvioon.

Epäsuhta siirtyvän kustannuspohjan, hyvinvointialueen rahoituksen ja ennakoidun kustannuskehityksen välillä vaikeutti tasapainoisen taloussuunnitelman laadintaa. Taloussuunnitelmassa talouden tasapainon muodostamiseksi on ennakoitu todennäköinen valtionrahoituksen korjaus. Sen lisäksi suunnitelmakausien tasapaino edellyttää 62,5 miljoonan euron tasapainotusohjelmaa.

Ohjelman toteutussuunnitelmassa valmistellaan keinot, joilla tasapainon edellyttämä vaikuttavuus saavutetaan. Aluevaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa vuoden 2023 investointien pääpaino on palvelujen jatkuvuuden turvaamisen varmistavissa investoinneissa.

Lautakuntien ja jaostojen jäsenet valittiin

Valmistelevien lautakuntien tilalle tuleviin Tyks-sairaalapalvelulautakuntaan, sote-palvelulautakuntaan, ikääntyneiden lautakuntaan sekä pelastuslautakuntaan aluevaltuusto valitsi kuhunkin 13 jäsentä, varajäsenet sekä puheenjohtajiston. Myös aluehallituksen uusiin jaostoihin nimettiin jäsenet.

Järjestämisjaosto, henkilöstöjaosto ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto saivat yhdeksän jäsentä, varajäsenet ja puheenjohtajiston. Konsernijaoston puheenjohtajaksi nimettiin vuodenvaihteessa valtuuston puheenjohtajan paikalta väistyvä Ari Korhonen.

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosääntöön tehdyt tarkennukset. Hallintosäännön valmistelussa on pyritty toimielimien ja viranhaltijoiden väliseen tehtävien ja toimivaltuuksien selkeään jakoon. Hallintosääntöön on jatkovalmistelussa tehty yksittäisiä tarkennuksia muun muassa palkkioiden maksuja sekä tulosalueiden johtajien tehtäviä koskeviin kohtiin.

Muut asiakohdat päätettiin esityksen mukaan.

Aluevaltuuston kokouksen 14.12.2022 esityslista.