Hyppää sisältöön
Tiedote

Videosarja: miten yrittäjyys ja työelämätaidot näkyvät Salon oppilaitosten arjessa

Julkaistu 12.3.2021 09:27

Salon eri oppilaitoksissa toteutetaan aktiivisesti erilaisia työelämälähtöisiä projekteja, työelämä- ja yrittäjyyskursseja sekä nuorten omia yritysideoita. Eri kouluasteiden oppijat ja opettajat kertovat uuden videosarjan lyhyillä videoilla, mitä koulujen arkeen kuuluu työelämätaitojen ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Videosarja: miten yrittäjyys ja työelämätaidot näkyvät Salon oppilaitosten arjessa

Yläkoulussa sijoituskerho kannustaa oman talouden hallintaan ja vahvistaa nuorten taloustietämystä. Lukiossa osallistuminen kilpailuun tai yhteiseen ilmastoprojektiin herättää kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin ja maailman tapahtumiin. Erilaiset projektit, kilpailut ja työelämäkurssit kartuttavat työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavia taitoja, mm. rohkeutta, vastuunkantoa, projektin johtamista, pitkäjänteistä työskentelyä, ongelmanratkaisutaitoja, yhteistyötaitoja sekä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden selkeyttää omaa tulevaisuuden opiskelu- tai urapolkua auttamalla tunnistamaan omia mielenkiinnon kohteita ja lisäämällä aloitteellisuutta itsensä kehittämiseen.

Kipinä yrittäjyyteen saattaa syttyä jo alaluokilla. Yrittäjyyttä voi jatkaa yläluokilla, lukiossa ja ammattiopistossa vaikkapa omassa 4H-yrityksessä omien vahvuuksien, harrastusten tai kiinnostuksen kohteiden mukaan. Ammattiopistossa tai ammattikorkeakoulussa työelämäpäivät ja osuuskuntatoiminta tarjoavat kokemuksia ja oppia yrittäjyydestä ja työelämäyhteistyöstä.

Yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot ovat panostus tulevaisuuden työelämän osaajiin. Ne sisältyvät kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmiin, jokaisen opettajan työhön. Työelämän tutustuminen (OpeTET) tarjoaa opettajille mahdollisuuden nähdä millainen työelämä opiskelijoita odottaa, mitä tulevaisuuden työntekeminen on ja minkälaisia mahdollisuuksia opettajien tulisi tarjota nuorille. Se myös tiivistää entisestään verkostoja työelämän, yrittäjien ja oppilaitosten välillä.

Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen kehittämistiiminä toimii Salossa Sykäys-tiimi, joka koordinoi, ideoi ja ohjaa yhteisiä toimenpiteitä. Tiimi koostuu Salon alueen oppilaitosten, opettajien, elinkeinoelämän ja yhteistyökumppaneiden verkostosta, joilla on yhteinen halu lisätä työhön, työelämän muutokseen ja yrittäjyyteen liittyviä myönteisiä asenteita, edistää elämässä tarvittavien tietojen, taitojen ja valmiuksien oppimista sekä jakamalla opettajille ja oppilaitoksille hyviä malleja ja käytäntöjä sekä tukemalla opettajia niiden hyödyntämisessä.

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Riikka Nurmi, 044 778 7708, riikka.nurmi@salo.fi

Yrittäjyys ja työelämätaidot kaupungin youtube-kanavalla