Hyppää sisältöön
Tiedote

Vuoden 2023 osallistuva budjetointi käynnistyy

Julkaistu 31.1.2023 12:08, Päivitetty 31.1.2023 15:15

 

Ehdotusten antaminen vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin määrärahojen käytöstä on mahdollista tästä päivästä alkaen sähköisesti sivustolla www.salo.fi/osallistuvabudjetointi tai paperilomakkeella kaupungin palvelupisteissä aukioloaikoina. Ehdotuksia otetaan vastaan helmikuun loppuun asti. Samalla sivustolla on julkaistu myös video osallistuvasta budjetoinnista.

Teemat

Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin teemoina ovat asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, lapsiystävällisyys, elävät ja yhteisölliset kylät/ asuinalueet sekä kestävän kehityksen toteuttaminen. Annettavan ehdotuksen ja sen toteutuksen pitäisi tukea ainakin yhtä näistä teemoista.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ovat aktiivisina toimijoina mukana kaupungin rahankäytön suunnittelussa ja erilaisten hyvinvointia edistävien hankkeiden toteutuksissa.

Salossa osallistuvaa budjetointia toteutetaan tänä vuonna jo kolmatta kertaa ja vuoden 2023 talousarvioon on varattu 100 000 euroa tähän tarkoitukseen. Määräraha käytetään asukkaiden sekä kaupungin yhteisöjen ehdottamiin ja toteuttamiin projekteihin kaupungin alueella. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi tapahtumia (kyläfestivaalit, kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, yhteiset retket), asumisviihtyvyyttä lisääviä hankintoja tai alkusysäyksiä johonkin pidempiaikaiseen toimintaan (harrastustoiminta). Toteutettavan toiminnan tulee lähtökohtaisesti olla kaikille avointa ja maksutonta. Samoin rakennettavien olosuhteiden tulee olla kaikille avoimia ja maksuttomia.

Toimintatavat

Yhdelle toteutukselle voidaan myöntää enintään 10 000 euron määräraha. Ehdotusten jättäjien tulee olla sitoutuneita toteuttamaan antamansa ehdotukset. Määrärahan lisäksi kaupunki tukee viestinnässä ja antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Hankkeiden vetäjien kanssa sovitaan tarkemmin yhteiset toimintatavat. Hankkeet tulee toteuttaa kokonaisuudessaan maaliskuun loppuun 2024 mennessä.

Kaupungin työryhmä käy ehdotukset läpi ja varmistaa, että esteitä ehdotuksen toteutukseen ei ole. Mikäli ehdotusten kokonaisbudjetti ylittää varatun 100 000 euroa, päätetään suurin osa määrärahan käyttökohteista kuntalaisäänestyksen perusteella ja loppuosa (vähintään 30 000 euroa) työryhmän tekemän kokonaisarvioinnin perusteella. Äänestettävistä ehdotuksista ja äänestyksen alkamisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Lisätietoja:

www.salo.fi/osallistuvabudjetointi
hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska, p. 050 344 5463, hilpi.tanska@salo.fi