Hyppää sisältöön
Tiedote

Vuoden 2024 presidentinvaali – ennakkoäänestys käynnistyy keskiviikkona 17.1.2024

Julkaistu 2.1.2024 10:18

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.

Presidentinvaalin ennakkoäänestysaika on kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024.

Presidentinvaalin ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
Salossa voi äänestää ennakkoon yhdeksässä paikassa:

  • Salon kaupungintalolla,
  • Kauppakeskus Linjurissa,
  • Halikon virastotalolla,
  • Perniön Kirkonkylän koululla,
  • Perttelin virastolla (nuorisotilalla),
  • Kiskolassa,
  • Kiikalan Komisuon koululla,
  • Kuusjoen koululla, ja
  • Suomusjärven koululla

– Äänestäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että Halikontien liiketila, Kiskohalli ja Suomusjärven sosiaali- ja terveystalo eivät toimi enää ennakkoäänestyspaikkoina eivätkä vaalipäivän äänestyspaikkoina, vaan näiden paikkojen sijaan ovat tulleet Halikon virastotalo, Kiskola ja Suomusjärven koulu, muistuttaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Niclas Sundman.

Lisätietoja ennakkoäänestyspaikoista Salon kaupungin verkkosivulla.
Ennakkoäänestyspaikat kartalla – linkki Salon kaupungin karttapalveluun.

Salon kaupungin kirjastoauto toimii liikkuvana ennakkoäänestyspaikkana. Liikkuva äänestyspaikka kiertää Salossa 18.-21.1.2024 välisenä aikana Muurlassa, Hähkänällä, Vaskiolla, Märyssä, Rekijoella, Särkisalossa, Teijolla, Mathildedalissa, Hajalassa sekä Kokkilassa. Liikkuvan äänestyspaikan aikataulu Salon kaupungin verkkosivulla. Huomioitavaa on, että liikkuva ennakkoäänestyspaikka ei ole esteetön.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, jos hänen kykynsä liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Äänioikeusrekisteriin merkityn kotikunnan tulee olla kummankin osalta Salo.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 16.1.2024 ennen klo 16 kirjallisesti osoitteella Tehdaskatu 2, 24100 Salo tai puhelimitse numeroon 050 305 2277.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikana 17.-23.1.2024 jonakin päivänä klo 9-20. Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta sekä äänestyksen tarkka ajankohta.

Mikäli äänioikeutettu ilmoittautuu presidentinvaalin ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen katsotaan automaattisesti ilmoittautuneen myös mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen.

Mikäli äänioikeutettu ei ole ilmoittautunut presidentinvaalin ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, mutta edellä todetut edellytykset kotiäänestykselle täyttyvät mahdollisella toisella kierroksella, halukkuudesta äänestää ennakkoon kotona toisella kierroksella on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle edellä yksilöidyllä tavalla viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16.

Lisätietoja presidentinvaalissa äänestämisestä kotona Salon kaupungin verkkosivulla.

Presidentinvaalissa äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivän äänestys toimitetaan 28.1.2024 klo 9-20 jokaisessa kunnassa ja äänestysalueittain.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka mainitaan äänestäjille postitetussa ilmoituskortissa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi -verkkopalvelun, ilmoituskorttia ei lähetetä perinteisellä paperipostilla.

Äänioikeutettu voi tarvittaessa tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa Digi- ja väestötietovirastolta numerosta 029 553 6370. Numero palvelee arkisin klo 9-16.15.

Lisätietoja äänestämisestä vaalipäivänä, muun muassa vaalipäivän äänestyspaikat.
Vaalipäivän äänestyspaikat kartalla – linkki Salon kaupungin karttapalveluun.

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Äänestäjän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla, joten äänestäjiä pyydetään ottamaan henkilöllisyystodistus mukaan. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti.

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Vaalin reaaliaikainen seuranta

Oikeusministeriön sivustolla julkaistaan tietoa ja tilastoja presidentinvaalista. Tulostietojen ohella sivustolta löytyvät yleiset ennakkoäänestyspaikat kotimaassa ja ulkomailla, ehdokastiedot sekä äänioikeutettuihin ja äänestysaktiivisuuteen liittyviä tilastoja. Linkki oikeusministeriön tieto- ja tulospalveluun.

Presidentinvaalin tuloksen vahvistaminen

Vaalin tulos vahvistetaan tiistaina 30.1.2024.

Mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestysaika on kotimaassa 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024.

Mahdollinen toinen vaali järjestetään sunnuntaina 11.2.2024.

 

Lisätietoja presidentinvaalista Salon kaupungin verkkosivulla.
Lisätietoja presidentinvaalista oikeusministeriön vaalit.fi -verkkosivulla.
Lisätietoja presidentinvaalista kaupunkitiedotteessa 6/2023 (sivu viisi). Linkki kaupunkitiedotteen verkkoversioon. (4,47 Mt) Kaupunkitiedote on jaettu talouksiin 29.11.2023.
Lisätietoja vaaleista löytyy myös tammikuun 2024 kaupunkitiedotteesta. Tiedote jaetaan talouksiin 17.1.2024.

Presidentinvaalista viestitään lisäksi Salon kaupungin sosiaalisen median pääkanavissa.

Yhteystiedot:
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Kaupunginlakimies
Niclas Sundman
02 778 2059, 040 013 3213 (vaalien aikaan)