Hyppää sisältöön
Tiedote

Vuonna 2024 Salo valmistautuu TE-uudistukseen ja lisää investointeja

Julkaistu 10.11.2023 10:06, Päivitetty 10.11.2023 11:14

Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen on julkaissut tänään 10.11.2023 talousarvioesityksensä vuodelle 2024. Vuoden 2024 talousarvion valmistelua on värittänyt taloudellisen ympäristön epävarmuus talouskasvun supistumisesta ja kuntien rahoitukseen tulevista muutoksista johtuen.

– On aiempaa vaikeampaa ennakoida, mihin suuntaan kuntatalous kehittyy seuraavina vuosina. Positiivista nykytilanteessa kuitenkin on, että tällä hetkellä kaupungin talous on vahvalla pohjalla viime vuosien suotuisan kehityksen ansiosta, kertoo Korhonen.

Vuoden 2025 vaihteessa kuntia kohtaa jälleen iso toiminnallinen muutos, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle. Kuntakokeilun myötä kaupungissa on vankka osaaminen työllisyyspalveluiden hoidosta, joten Salo on hyvin valmistautunut muutokseen.

– Toiminnallisesti muutos on tästä huolimatta suuri, sillä kuntien vastuulle tulevat lisäksi työnantajapalvelut, joita nykyisessä niin kutsutussa kuntakokeilussa ei ollut mukana. Myös henkilöstömäärä työllisyyspalveluissa kasvaa merkittävästi vuoden 2025 alusta. Samaan aikaan tulee voimaan myös uudistettu kotoutumislaki, jonka myötä kuntien vastuu maahanmuuttajien kotoutumispalveluista kasvaa, Korhonen jatkaa.

Henkilöstöön liittyvä keskeisin asia ensi vuoden talousarviossa on varhaiskasvatuksessa käyttöön otettava sijaispooli. Sijaispooliin perustettavien uusien tehtävien tavoitteena on vähentää henkilöstön työkuormitusta ja lisätä näin henkilöstön hyvinvointia.

– Salo on viime vuodet investoinut hyvin maltillisesti, eikä investointitaso uudessakaan esityksessä nouse pilviin, mutta tavoitteemme elinvoiman lisäämisestä edellyttää kaupungilta luonnollisesti panostuksia, toteaa Korhonen.

Sivistyspalveluiden investointilistalla merkittävimmät kohteet ovat Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön suunnitteluraha sekä urheilupuiston kehittämisvisioon varattu suunnitteluraha. Lisäksi esityksessä on määräraha esittävän taiteen tilaselvityksen aloittamista varten.

Talousarvioesityksen keskeiset luvut:

  • Verotulot: 111,9 m€
  • Ulkoiset toimintakulut: 159 m€
  • Valtionosuudet: 25,5 m€
  • Tilikauden ylijäämä: 0,2 m€
  • Velka: 73,1 m€ (1431 €/asukas)
  • Investoinnit: 22 m€

Kaupunginjohtajan vuoden 2024 talousarvioehdotus. (3,63 Mt)

Kaupunginjohtajan talousarvion julkistustilaisuuden 10.11.2023 esitysmateriaali. (5,06 Mt)

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen
040 590 7195