Hyppää sisältöön
Tiedote

Yleisötilaisuus Salon itäisen ohikulkutien tiesuunnitelmasta torstaina 2.11.2023 klo 17-19

Julkaistu 26.10.2023 15:34, Päivitetty 26.10.2023 15:40

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa kantatien 52 uudelle osuudelle Salon kohdalla (itäisen ohikulkutien 2. vaihe) yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Tiesuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 2.11.2023 klo 17-19 Salon kaupungintalolla (Tehdaskatu 2) valtuustosali Tammessa.

Tilaisuudessa suunnittelijat esittelevät hankkeen lähtökohtia, tavoitteita ja alustavia ratkaisuvaihtoehtoja. Esittelyn jälkeen suunnitelmasta voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Palautetta voi antaa myös tilaisuuden jälkeen. Tilaisuudessa ovat paikalla ELY-keskuksen, Salon kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat.

Tilaisuus on avoin alueen asukkaille, maanomistajille ja kaikille hankkeesta kiinnostuneille. Tarkoituksena on antaa tietoa suunnitelmasta, kuulla hankkeen osallisia sekä kerätä palautetta ja paikallistietoa suunnittelussa hyödynnettäväksi.

Yleisötilaisuuden aineistoihin voi tutustua myös verkossa yleisötilaisuuspäivästä lähtien. Linkki aineistoihin ja palautteenantokanaviin löytyy 2.11.2023 alkaen hankesivulta osoitteesta vayla.fi/kt52-salon-kohta.

Tiesuunnitelman tilaisuuksista tiedotetaan alueen lehdissä ja hankesivulla. Halukkaat voivat myös ilmoittautua hankkeen sähköpostilistalle ilmoittamalla yhteystietonsa hankesivulta löytyvällä linkillä. Listalle ilmoittautuneet saavat sähköpostitse tietoa tiesuunnitelman ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, hankesivulle päivitetyistä aineistoista ja yleisötilaisuuksista.

Tiesuunnitelman toinen yleisötilaisuus järjestetään kesällä 2024. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Läpikulkeva liikenne ohjataan ohikulkutielle

Tiesuunnitelmassa esitetään uusi päätieyhteys Helsingintien (maantie 110) ja Somerontien välille. Kantatien 52 uusi osuus suunnitellaan Salon keskustan itäpuolelle uuteen maastokäytävään.

Hankkeen tavoitteena on ohjata läpikulkeva liikenne pois Salon keskustasta, mikä parantaa kantatien liikenteen sujuvuutta sekä keskustan turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Suunnitteilla oleva toinen vaihe on jatkoa vuonna 2016 valmistuneelle ensimmäiselle vaiheelle, jossa rakennettiin Salon itäisen ohikulkutien eteläinen osa.

Kantatien uudelle osuudelle toteutetaan kaksi eritasoliittymää (Somerontie ja Inkereentie). Helsingintie liittyy kantatiehen kanavoidulla tasoliittymällä. Somerontien eritasoliittymän ja E18-tien välinen osuus parannetaan kaksiajorataiseksi keskikaiteella varustetuksi maantieksi.

Suunnitelma sisältää muun muassa kahdeksan uutta siltaa, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä tarvittavat meluntorjunnan ratkaisut asutuksen kohdalle.

Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan syksyllä 2024. Tiesuunnitelman laatii Finnmap Infra Oy. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa vuonna 2026.

Lisätiedot:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Projektipäällikkö Vesa Virtanen
029 502 2844, vesa.virtanen@ely-keskus.fi

Finnmap Infra Oy
Projektipäällikkö Lauri Harjula
050 508 8110, lauri.harjula@finnmap-infra.fi 

Salon kaupunki
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi
044 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi