Hyppää sisältöön
Tiedote

Kulttuurituottajien vuosikirje 2022 

Julkaistu 22.12.2022 09:17, Päivitetty 22.12.2022 11:33

Viime vuonna kirjoittelimme kulttuurituottajien vuosikirjettä ensi kertaa ja ajattelimme, että tästä onkin hyvä tehdä vuosittainen perinne! On siis aika taas summata kaupungin yleisten kulttuuripalveluiden näkökulmasta kulttuurivuotta 2022. Kaikkea emme saaneet millään mahtumaan, mutta ihan jokaista yhteistyökumppaniamme, yleisön edustajaa ja osallistujaa haluamme kiittää!

Toimistokuulumiset

Yleisissä kulttuuripalveluissa työskentelemme vakituisesti me kaksi kulttuurituottajaa, Sini ja Suvi. Toimistomme muutti alkuvuodesta Ylhäistentie 2:een, joka tuo synergiahyötyä mm. kansalaisopiston kanssa. Vuoden ensimmäisen puoliskon esihenkilönämme toimi kansalaisopiston rehtori Päivi Pölönen (kiitos!) ja kesäkuussa toivotimme tervetulleeksi uuden vapaa-aikajohtaja Antti Mattilan.  

Saimme nauttia myös nuorista apuvoimista toimistolla vuoden aikana, ensin toukokuussa apunamme oli Erasmus-nuorisovaihto-ohjelman kautta kaksi nuorta naista Tsekinmaalta. Veronica ja Michaela osallistuivat mm. Meritalon museon Pörriäispäivän ja MHAW teemaviikon tapahtumien ideointiin ja toteutukseen. Kesäkuussa saimme jälleen kesämuusikon riveihimme kaupungin mahdollistamien nuorten kesätyöpaikkojen kautta. Kesämuusikko Jenna Syrjälä kiersi mm. päiväkodeissa sekä vanhainkodeissa ilahduttamassa soitollaan ja laulullaan. 

Tapahtumien täyteinen vuosi

Motör Circus -hankkeen sähköauto esillä Itämeripäivän ympäristöteemaisella taidepiknikillä. Kuva: Salon kulttuuripalvelut

Yleiset kulttuuripalvelut tukee salolaista kulttuuritoimintaa ja tuottaa itse sekä yhteistyössä monipuolisia ja saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita, kaikenikäisille kuntalaisille koko Salon alueella. Toimintaa ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta. 

Kulttuuripalvelut on mukana mahdollistamassa yhdistysten ja paikallistoimijoiden tuottamia vuotuisia palveluita. Näitä ovat muun muassa musiikkitapahtumat, konserttisarjat, erilaiset festivaalit, teatteritoiminta niin ympärivuotisena kuin kesäteatterienkin osalta, kulttuurinen kotiseututyö ja kylien taide- ja kulttuuritapahtumat, soveltavan taiteen palvelut, sekä eri taiteenalojen muu toiminta ja tapahtumat kuten näyttelyt, taidelainaamotoiminta ja elokuvat. 

Omaa toimintaa ovat kulttuuritila Näkkärin kausiohjelma, kulttuurikasvatussuunnitelma Nappula, lastenkulttuurisisällöt ja -tapahtumat, kulttuurin lähipalvelut ja kiertuetoiminta sekä kulttuurihyvinvointityö, kuten esimerkiksi yhteisölliset projektit, vierailut laitoksissa ja matalan kynnyksen tapahtumat. 

Listauksen yhteistyötahoista löydät tämän kirjeen loppuosasta. Kiitos jokaiselle!

Palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista

Vuoden 2022 määrärahat kulttuuripalveluiden toteuttamiseen olivat yhteensä ~ 270 000 euroa. Määräraha jakautui yleisavustuksiin (132 900 € / 21 toimijaa), kohdeavustuksiin (27 100 € / 18 toimijaa), kumppanuussopimuksiin (~ 70 000 € / 11 toimijaa) sekä lastenkulttuurin, kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan, kulttuurihyvinvoinnin ja yleisen kulttuuritoiminnan palveluostoihin paikallisilta ja vierailevilta taiteilijoilta (~ 40 000 €). Ensi vuoden määrärahoihin on luvassa korotusta, avustuksiin on varattu 230 000 € ja palveluostoihin yhteensä 140 000 €.  

Kohdeavustusten, sopimusten ja palveluostojen avulla mahdollistettiin yli 350 tapahtumaa, joihin osallistui vuoden mittaan noin 42 000 henkilöä joko paikan päällä (~29 500) tai striimin/tallenteen (~12 500) kautta. Luvuissa ei ole huomioitu yleisavustuksin tuettavaa toimintaa, mikä moninkertaistaisi lukemat niin yleisön kuin tapahtumien osalta. Esimerkiksi tätä kirjettä kirjoittaessa olemme saaneet tiedot vasta 7/21 yleisavustustoimijalta järjestetyistä tapahtumista (+212 kpl) ja kävijämääristä (+ 30 400 hlöä).

Lastenkulttuuria ympäri vuoden

Alkuvuosi 2022 alkoi vielä tapahtumien järjestämisen suhteen edelleen hyvin epävarmoissa merkeissä ja pääsimme tapahtumien pariin vasta helmikuun lopulla Talvilomalla tapahtuu -ohjelman merkeissä.  

Taina ja Nestori Kojon Kitaristin kesäloma -teos osana Minimaailmannäyttelyä maaliskuussa.

Maaliskuu oli jälleen omistettu lastenkulttuurille ja toista kertaa toteutettu Salon minimaailmannäyttely keräsi jälleen kiitosta ja erityisesti perheitä ja päiväkotiryhmiä kävi mm. Venemestarinpuistossa, taidetalo Piritan pihalla sekä kirjastokorttelissa teoksia ihailemassa. Muuta maaliskuun lastenkulttuuriohjelmaa oli mm. kesän 2021 taidepajoista koottu Lapsilta lapsille – kylästä kylään näyttely pääkirjastolla sekä Muurlan kirjastossa, Mallan matkassa lastenmusiikkikonsertti Ylhäistentien teatteriluokassa, Lasten lauantaiden kevätkauden avaus Mamia Companyn ja Kisu Pikkulaisen kanssa, Salon Teatterin upea Tippukivitapaus – koko perheen musiikkinäytelmä, Perniön museon lastenpäivä sekä musiikkiopiston taidokkaat nettikonsertit.  

Kuuman Ankanpoikasen Prinsessa Pikkiriikki -nukketeatteriesitys vieraili Näkkärin Lasten lauantaissa 10.12. Kuva: Salon Kulttuuripalvelut

Lastenkulttuuritarjontaa järjestimme toki läpi vuoden esimerkiksi Näkkärissä Lasten lauantaiden merkeissä. Muun muassa kirjaston, museopalveluiden, kansalaisopiston, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden kanssa toteutimme ohjelmaa paitsi lomaviikoille, myös erilaisiin teemapäiviin kuten Meritalon Pörriäispäivään sekä Halloween –tapahtumiin kirjastossa sekä Halikonlahden lintupolulla. Ensi vuonna lastenkulttuurin palettiin lisätään yleisön toivomia, vauvaikäisille suunnattuja esityksiä. Tervetuloa lastenkulttuurin pariin myös vuonna 2023! 

Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappula

Lapsille ja nuorille kokemuksia kulttuurin parissa tarjoaa myös kulttuurikasvatussuunnitelma Nappula, jonka toinen lukuvuosi alkoi syksyllä 2022. Nappulan pilottilukuvuonna 2021-22 toimittiin vielä pitkälti koronan varjossa, mutta päästiin toteuttamaan kuitenkin monia sisältöjä, kuten kirjastovierailuja, teatterielämyksiä Teatterikoulun näytöksissä Näkkärissä, Veturitalli-vierailuja sekä konsertti- ja musiikkikasvatuskiertueet kouluissa ja päiväkodeissa.  

Toinen lukuvuosi lähti käyntiin entistä vauhdikkaammin ja syksyn 2022 aikana yleisten kulttuuripalveluiden toteuttamiin Nappula-sisältöihin, kuten Kiusaamisvapaa Hermanni -tapahtuman yhteydessä toteutettuihin yläkoulujen harrastusmessuihin, kuutosluokkalaisten koululaiskonsertteihin sekä eskareiden musiikkikasvatuskokonaisuuteen osallistui syksyn aikana noin 2000 lasta ja nuorta. 

Hyvinvointia kulttuurista

Salon Viihdelaulajien konsertti Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. yhteistyössä Salon Syty ry:n kanssa. Kuva: Salon kulttuuripalvelut

Oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti ovat ihmisen kulttuurisia perusoikeuksia. Tätä pyrimme edistämään ympäri vuoden muun muassa kohdistamalla toimintaa alueellisesti eri puolille Saloa ja eri kohderyhmille 

Teimme uudenlaista yhteistyötä Mieli Salon Mielenterveys ry:n kanssa osallistumalla toukokuussa kansainväliseen Mental Health Art Week -kulttuurihyvinvointiviikkoon. Viikon tavoitteena on nostaa tietoisuutta kulttuurin positiivisesta vaikutuksesta mielenterveyteen ja antaa esimerkkejä taidelähtöisistä menetelmistä hyvinvoinnin tukemisessa.  

Mental Health Art Weekistä käynnistyi myös yhteistyö runoudesta, sanataiteesta ja kirjallisuudesta kiinnostuneiden kesken Sanojen Salo -toiminnan merkeissä. Kirjan talo ry:n sanataiteilijat toivat mm. runomuotokuvastudioita sekä korvarunopajoja ympäri kaupunkia niin kesätapahtumissa, Taiteiden Yässä kuin Runoviikollakin. Yhteistyöstä myös syntynyttä Salon Runoviikkoa toteutetaan yhdessä paikallisten toimijoiden ja Varsinais-Suomen Runoviikon kanssa.  

Kesän runokiertue yhteistyössä Kirjan talo ry:n kanssa. Kuva: Satu Pasio

Kiertuetoiminnasta saimme paljon hyvää palautetta ja tulemme omalta osaltamme jatkamaan toimintamallia. Kiertuetoiminta mahdollistaa eri taiteenalojen ammattilaisten työllistämisen sekä lisää palveluiden saavutettavuutta. Osallistuvan budjetoinnin kautta toteutuivat muun muassa Sirkus kylässä ja Soivat kylät -kiertueet.  

Marraskuussa vietimme kulttuurihyvinvoinnin teemakuukautta, johon kokosimme eri puolilla kaupunkia eri toimijoiden toteuttamia kulttuurisisältöjä, nostimme kulttuurin hyvinvointivaikutuksia esiin sekä tarjosimme luettavaksi myös uusinta tutkimustietoa asiasta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää tietoja kunnan eri toimialojen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä (TEA) kahden vuoden välein. Kulttuurin tiedonkeruu on toteutettu vuosina 2019 ja 2021, yhteenvedon Salon tilanteesta (5,59 Mt) löydät vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjan liitteestä 16.12.2021.

Kehittyvä kulttuurikaupunki

Kulttuuriohjelma

Myös lapset osallistuvat kulttuuriohjelmatyöhön kertomalla kivasta kulttuurikaupungista! Kuva: Salon kulttuuripalvelut

Salon kulttuuriohjelmatyötä tehtiin monin eri tavoin vuoden aikana. Toteutimme kaksi kyselyä, yhden kulttuurin kuluttajille ja toisen yhteistyökumppaneillemme. Loppuvuonna päiväkodit saivat videohaasteen, joka sisälsi lapsille suunnatun “Millainen on kiva kulttuurikaupunki?” -piirrostehtävän. Kulttuuriohjelmaa on käsitelty myös tapahtumissa kuten Itämeripäivän taidepiknik sekä vapaa-ajan lautakunnassa ja seuraavissa asiakirjoissa:

Ohjelmatyö jatkuu edelleen tulevana vuonna käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Kulttuurikumppanit

Terveiset Kulttuurifoorumista 24.11.22!

Kaupungin ja yhdistysten yhteistyöelin Kulttuurikumppanit kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Vuoden kärkiteemoiksi nousivat vaikuttaminen, näkyvyys ja yhteistyö. Kukulaiset osallistuivat mm. kulttuuriohjelmatyöhön, antoivat lausunnon uudistuvaan kaupunkistrategiaan sekä pitivät yllä aktiivista keskustelua kokouksissa, sosiaalisessa mediassa, paikallislehdissä ja marraskuun Kulttuurifoorumissa. Uusiksi toimintatavoiksi kehitettiin lisäksi teemakokoukset sekä taide- ja kulttuurikentän ajankohtaisista asioista kertova uutiskirje

Tilakysymys

Company Kate & Pasin aikuisille suunnattu nykysirkusesitys Suhde. Kuva: Salon kulttuuripalvelut

Resursseista erityisesti tila-asiat ovat olleet vahvasti esillä. Jaamme huolen siitä, että olemassa olevat tilat eivät vastaa kaikkia taide- ja kulttuuritoimijoiden tarpeita eikä tilojen käyttöön ole toistaiseksi yhdenvertaista käytäntöä. Kaupungin sisäistä yhteistyötä tässä asiassa parantaa uusi kokouskäytäntö, jossa vapaa-ajan palvelut ja tilapalvelut kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään tila-asioita. Tilakysymys pysyy edelleen myös kulttuuriohjelman, kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja Kulttuurikumppanien työlistalla. 

Kulttuuritila Näkkäri on yhteiskäyttöön tarkoitettu tila, jota hallinnoi Salon kansalaisopisto. Tilassa toimii kansalaisopiston teatterikoulu ja sitä käytetään tanssin, musiikin ja sirkustaiteen opetukseen ja esityksiin. Lisäksi muiden toimijoiden toimesta järjestetään myös näytöksiä, konsertteja, luentoja, esityksiä ja muita tapahtumia ympärivuotisesti. Meille kulttuuripalveluissa Näkkäri on paikka, jonne tuottaa matalalla kynnyksellä, monipuolisesti ja säännöllisesti eri taiteenalojen ammattilaisten esityksiä. Samalla laajentaen palvelutarjontaa ja taiteen ja kulttuurin yleisöpohjaa!

Emola-Hatsina String Bandin kokeellisten äänimaisemien konsertti. Kuva: Salon kulttuuripalvelut

Tila ei ole täydellinen yhteen ainoaan käyttötarkoitukseen, mutta varsin hyvä moniin erilaisiin – mikä Näkkärin tarkoitus onkin! Tilaan investoitu ääni- ja valotekniikka monipuolistaa tilan käyttöä, flyygeli on paraikaa perusteellisessa vuosihuollossa ja loppuvuodesta esiintyneet ennalta-arvaamattomat ilmanvaihtoon liittyneet ongelmat on korjattu ripeästi. Pahoittelemme omalta osaltamme huonoja kokemuksia, jatkamme tilan kehittämistä yhdessä kansalaisopiston kanssa ja toivotamme kaikki tervetulleiksi tapahtumiin jatkossakin!

Kuntarajat ylittävä kehittämistyö

Olemme olleet alusta saakka mukana Kuntaliiton Kultti-hankkeen asiantuntijaryhmässä. Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen verkkoalusta kuntien kulttuuritoiminnan tietojen esittämiseen ja vertailuun selkeästi, ajantasaisesti ja luotettavasti. Keväällä pääsemme vihdoin testaamaan pilottia ja odotukset ovat korkealla! 

Suomen Posetiivarit mukana MHAW Hyvää mieltä kulttuurista -tapahtumaviikolla toukokuussa. Kuva: Salon kulttuuripalvelut

Jo vuodesta 2019 alkaen, olemme myös olleet mukana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluihin liittyvässä alueellisen Hyte-työryhmän kulttuurihyvinvoinnin alatyöryhmässä. Hyvinvointialueen aloittaessa vuoden 2023 alussa monet asiat ovat kuitenkin vielä auki ja niinpä työryhmä jatkaa toimintaansa edelleen. Alatyöryhmän tehtävänä on ollut mm. selvittää miten kulttuurihyvinvoinnin pitäisi näkyä osana hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävää, millaisia toimintamalleja, hyviä käytäntöjä ja yhteistyörakenteita hyvinvointialueen, kuntien ja muiden toimijoiden yhdyspintatyössä tulisi huomioida kulttuurihyvinvoinnin suhteen ja millaisia resursseja näiden tehtävien hoitaminen edellyttää. 

Lisäksi toimimme Varsinais-Suomen kuntien ja Varsinais-Suomen liiton yhteisessä Kulttuuria kunnissa –verkostossa, joka omalta osalta kehittää kulttuuritoimintaa maakuntatasolla. 

Kohti uutta vuotta

Ensi vuoteen lähdemme innokkaina ja uuden äärellä, vanhaa hyvää ja toimivaa unohtamatta! Lisärahoituksen turvin pääsemme muun muassa työllistämään ammattitaiteilijoita erilaisissa hankkeissa. 

Kulttuurituottajat tutustumassa Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvaan.

Tammikuussa aloittaa Varsinais-Suomen liiton VarKu-hankkeen seututaiteilija Karoliina Nordin työnsä Salossa ja Somerolla. Seututaiteilijan pesti kestää kolme kuukautta. Vuoden alussa aloittaa valtionperinnön turvin myös Hermannin yläkouluun palkattava koulutaiteilija, tässä kokeilussa saamme olla mukana yhdessä perusopetuksen ja nuorisopalveluiden kanssa.

Toivomme myös, että eteenpäin katsova ja rakentava keskustelu kulttuurikaupungin kehittämiseksi jatkuu ja saamme tehdä monipuolista ja monialaista yhteistyötä tämän eteen. Ensi vuonna Kulttuurikumppanien omien kokousten rinnalle onkin tarkoitus järjestää myös kaikille kiinnostuneille avoimia, vapaamuotoisia keskustelukahviloita, työpajoja ja muita tilaisuuksia eri aiheiden ympäriltä.

Toivottavasti näemme näissä merkeissä, tapahtumissa ja kulttuurimenoissa! 

Kulttuurintäyteistä ja uutta tuovaa vuotta 2023 toivottaen,

kulttuurituottajat Sini ja Suvi 

Ps. Kuulumisia voit seurata myös somessa!


Yhteistyötahoja vuonna 2022

Kulttuuripalveluita kehitetään ja tuotetaan vuosittain yhteistyössä lukuisten eri paikallisten ja täydentävästi vierailevien tahojen kanssa. Kuluvan vuoden aikana yhteistyökumppaneitamme on ollut yhteensä 85 tahoa, joista vierailevia toimijoita 13 ja paikallisia loput.

Listauksia tehdessä voi olla varma, että unohtaa jonkun ilmiselvän ja tuikitärkeän tahon, mutta kiitokset kuuluvat jokaiikalle!

Kulttuurikumppanit:

 • EtnoSalo ry
 • Halikon Musiikkiyhdistys ry
 • Kirakan kesäteatteri ry
 • Musiikkiyhdistys Leticia ry
 • Piazza Brass ry
 • Poikki taideyhdistys ry
 • SaloJazz ry
 • Salon Hermanni-Seura ry
 • Salon Taiteilijaseura ry
 • Teatteriyhdistys Vinssi ry

Sopimuskumppanit:

 • Wiurilan kesä Contemporary ry
 • Tmi Bio-Kuva Jari Mäkilä
 • Salo Irish ry
 • SaloJazz ry
 • Salo Chamber ry
 • Tmi Anna-Maaria Varonen
 • Lasten laulukaupunki ry
 • Salon Viihdelaulajat ry
 • Humppamusiikin ystävät ry
 • Perniön Kirkonkyläyhdistys ry
 • Kuusjoki-Seura ry / Viljamakasiinitoimikunta

Avustukset:

 • Poikki Taideyhdistys ry
 • Salon Teatteri ry
 • Teatteriyhdistys Vinssi ry
 • Halikon Musiikkiyhdistys ry
 • Piazza Brass ry
 • Salon Laulu-Sepot ry
 • Salon Puhallinorkesteri / Musiikinystävät ry
 • Salon Seudun Harmonikkakerho ry
 • Salon seudun taideharrastajat ry
 • Salon Taiteilijaseura ry
 • EtnoSalo ry
 • Kulttuurimeijeri ry
 • Kuusjoen Karjalaiset ry
 • Kuusjoki-Seura ry / Perinnetoimikunta
 • Mathildedalin kulttuuriyhdistys ry
 • Meripirtin Kerho ry
 • Muurlan kotiseutuyhdistys ry
 • Pro Rantakivet ry
 • Salo-Uskelan Seura ry
 • Suomusjärvi-Seura ry
 • Taito Varsinais-Suomi ry / Salon taitokeskus
 • Kiikalan KiPiNät ry
 • Kirakan kesäteatteriyhdistys ry
 • Kulttuuriyhdistys Kirakan mylly ry
 • Näytelmäpiiri Suonäpit ry
 • Teatteriyhdistys Puutaivas ry
 • Kisko-Seura ry
 • Työryhmä Hassut haahkat
 • Työryhmä Duo Remolino
 • Työryhmä Kulttuuriklubi
 • Työryhmä Taatusti klassista!
 • Työryhmä Trio A.Aalto
 • Työryhmä Slagifabriikki Yhdistys
 • Työryhmä SwingingMamas
 • Työryhmä Puutarhakierros
 • Työryhmä Timo A. Aalto & Taija-Leena Jokilehto
 • Työryhmä Erja K. Suominen
 • Työryhmä Franck-Lipasti
 • Työryhmä Mamia – Toivoniemi – Kuusinen

Kulttuuritila Näkkäri:

 • Swinging Mamas
 • Company Kate ja Pasi
 • Grus Grus Teatteri
 • Emola Hatsina String Band
 • Aurinko – musica de Latinoamerica ry / Aurinko-yhtye
 • Roope & Malla Pelo
 • Tuija Rantalainen & Heikki Salo
 • Mamia Company
 • Timo Väntsi
 • Superteatteri
 • Säilättäret
 • Naattiorkesteri
 • Nurinpäin kollektiivi
 • Tehdas teatteri ry
 • Tallari

Muu tapahtumayhteistyö:

 • Kirjan talo ry
 • Mieli Salon mielenterveys ry
 • Salo Energia -työryhmä, Caruna & Lounea
 • Kulttuuriosuuskunta Uulu
 • John Nurmisen Säätiö
 • Salon seudun ammattiopisto
 • TE-palvelut
 • Vuohensaari Camping
 • Suomen Posetiivarit

Kaupungin sisäinen yhteistyö:

 • Vapaa-ajanpalvelut: kansalaisopisto, liikuntapalvelut, museopalvelut ja kirjasto
 • Viestintä- ja suhdepalvelut
 • Varhaiskasvatus ja koulutus, ml. musiikkiopisto
 • Nuorisopalvelut
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Asuminen ja ympäristö: kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu, ympäristönsuojelu, joukkoliikenne, viheraluetiimi

Sekä lukuisat yksittäiset toimijat, taiteilijat ja tahot, joiden kanssa olemme saaneet ilon työskennellä! Kiitos jokaiselle!

Lisätietoja